Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp VN vào lào

LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu hướng toàn cầu hóa và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các quốc gia trên thế giới đã và đang có những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN).Việt Nam đã và đang thành công trong thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN). Từ năm 1987 đến nay và có thể nhận thấy xu hướng mới đang trỗi dậy trong vài năm trở lại đây, đó là sự gia tăng dòng vốn đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN) của các doanh nghiệp Việt Nam.Việt Nam đi lên từ một nền kinh tế kém, tiến hành thu hút đầu tư nước ngoài chậm hơn so với các nước khu vực và thế giới nhưng hơn 20 năm qua đã đạt được nhiều thành tự trong thu hút và sử dụng vốn ĐTNN, đồng thời, do nhận thức được vai trò của ĐTRNN nên sớm đã có chính sách khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam ĐTRNN.


Để ĐTRNN thành công thì các doanh nghiệp cũng cần hiểu rõ về những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ĐTRNN, việc phân tích các nhân tố này sẽ giúp các doanh nghiệp biết được điểm mạnh, điểm yếu và dự báo, đưa ra biện pháp phòng ngừa được những rủi ro đối với doanh nghiệp . Dưới đây là một góc nhìn về các nhân tố quốc gia và quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động ĐTRNN của Việt Nam từ năm 2005 đến nay.


Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào lào
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào lào sẽ giúp ích cho bạn.