Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh


  TÊN ĐỀ TÀI: Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh


  MỤC LỤC


  BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT 1

  LỜI NÓI ĐẦU 2

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 4


  1.1. VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 4

  1.1.1. Khái niệm 4

  1.1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển 5

  1.1.3. Các nguồn vốn cho đầu tư phát triển 7

  1.1.3.1. Nguồn vốn trong nước 7

  1.1.3.2. Nguồn vốn từ nước ngoài 9

  1.2. ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 14

  1.2.1. Nội dung của vốn ngân sách Nhà nước 14

  1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 16

  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư 24  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH (TỈNH HÀ TĨNH) GIAI ĐOẠN 2000 - 2005 31


  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH VÀ THỊ XÃ HỒNG LĨNH 31

  2.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 35

  2.2.1. Kết quả huy động vốn đầu tư xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Hồng Lĩnh thời gian qua 35

  2.2.2. Những hạn chế trong việc huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế ở thị xã Hồng Lĩnh 45

  2.3. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH ĐƯỢC CẤP CỦA THỊ XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 46

  2.3.1. Quá trình thực hiện đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước 46

  2.3.2. Quản lý vốn đầu tư 55

  2.3.3. Hiệu quả đạt được trong công tác đầu tư phát triển thị xã Hồng Lĩnh từ vốn ngân sách 57

  2.3.3.1. Những kết quả đạt được 59

  2.3.3.2. Những tồn tại chủ yếu 65

  2.4. NGUYÊN NHÂN CỦA THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ 66

  2.4.1. Nguyên nhân thành công 66

  2.4.2. Nguyên nhân của tồn tại 67  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 68


  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHO VIỆC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 68

  3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2006 - 2010 68

  3.1.2. Phương hướng sử dụng hiệu quả vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2006 -2010 72

  3.1.3. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2006 - 2010 73

  3.2.CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 75

  3.2.1. Giải pháp để huy động và sử dụng hiệu quả vốn ngân sách Nhà nước cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể 75

  3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hoá huy động và sử dụng vốn ngân sách cho đầu tư phát triển 78

  3.2.3. Tăng cường công tác huy động vốn đầu tư ngoài vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư có hiệu quả tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào vốn ngân sách 81

  3.2.4. Nâng cao chất lượng dự án, đặc biệt là dự án khả thi 83

  3.2.5. Về công tác chọn nhà thầu và khảo sát thiết kế 83

  3.2.6. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý vốn đầu tư và đào tạo đủ cán bộ cho công tác kế hoạch - đầu tư của Thị xã Hồng Lĩnh trong những năm tới 85

  3.3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86

  3.3.1. Kiến nghị với UBND Thị xã Hồng Lĩnh 86

  3.3.2. Kiến nghị với trung ương, tỉnh Hà Tĩnh: 87


  KẾT LUẬN 88

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89  Xem Thêm: Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn ĐT từ NSNN vào địa bàn TX Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status