Đề tài: Giải pháp nhằm huy động & sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài cho qua trình CNH - HĐH ở VN


MỞ ĐẦU

Đảng và Chính phủ đã đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới là 9-10% và phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp với mức GDP bình quân đầu người lên khoảng 2000 - 3000 USD/người/năm, để đạt được mục tiêu này, chúng ta tất yếu phải trải qua quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Bài học kinh nghiệm từ những quốc gia phát triển nhanh trên tư tưởng đã khẳng định tích tụ và tập trung vốn là điều kiện tiên quyết cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, hiện đại hoá nhanh hay chậm là do nguồn vốn quyết định.
Nguồn vốn trong nước là quyết định, song trong giai đoạn đầu vốn nước ngoài là rất cần thiết và không thể thiếu. Nó được coi là "cái kích" đột phá cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói, tạo điều kiện cho nền kinh tế cất cánh.

Với sự hướng dẫn của thầy Đào Hùng, em mong rằng với đề án này sẽ góp phần làm rõ thêm vấn đề Vốn nước ngoài với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam.


Xem Thêm: Giải pháp nhằm huy động & sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài cho qua trình CNH - HĐH ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm huy động & sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài cho qua trình CNH - HĐH ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.