Đề tài: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ ở Cty kinh doanh vật tư thiết bị


LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ, điều kiện tiền tệ để các doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh là phải có một số vốn nhất định. Dựa trên số vỗn đó các doanh nghiệp luôn tiến hành kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất. Vì vậy, vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp là phải tìm ra cách sử dụng đúng đắn nhằm phát huy được mọi tiềm lực bên trong và bên ngoài. Việc sử dụng vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình và tìm ra được chỗ đứng vững chắc trong cơ chế mới. Chính vì thế mà vấn đề sử dụng vốn đang là vấn đề bức xúc đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Nhà nước nói riêng.

Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động và mềm dẻo trong việc điều chỉnh kịp thời phương hưoứng sản xuất kinh doanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có. Tuy nhiên bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, không ít những doanh nghiệp còn lúng túng trong hoạt động sản xuất kinh doanh làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh thu không bù đắp chi phí bỏ ra. Thực tế này là do nhiều nguyên nhân quan trọng là do việc sử dụng vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Do đó việc đẩy mạnh sử dụng vốn trong các doanh nghiệp là vấn đề hết sức cần thiết, nó quyết định đến sự sống còn của mỗi doanh nghiệp . Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề nâng ccao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn cố định nói riêng.

Vì vậy trong thời gian ngắn kiến tập tại Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bị cùng với kiến thức đã học trong trường. Em đã mạnh dạn áp dụng giữa lý luận và thực tiễn để lựa chọn đề án môn học. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bị

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề án được xây dựng gồm ba phần; trình bày các nội dung chủ yếu sau:
Phần I: Vốn cố định, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.
Phần II: Thực trạng về vốn cố định tại Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bị
Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp về phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bịXem Thêm: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ ở công ty kinh doanh vật tư thiết bị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ ở công ty kinh doanh vật tư thiết bị sẽ giúp ích cho bạn.