Đề tài: Các Giải pháp huy động vốn cho đầu tư - Phát triển nền kinh tế


LỜI NÓI ĐẦU

Công cuộc đổi mới chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã thổi một luồng gió mới vào các hoạt động kinh tế Việt Nam. Nó không những khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước. Tạo công ăn việc làm, tạo đà tăng trưởng và phát triển mà còn đưa nền kinh tế Việt Nam hoà nhập với khu vực và thế giới.

Điều đó đòi hỏi phải thực hiện những chiến lược và chính sách đúng đắn trong từng thời kỳ nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển. Vốn là nguồn lực đầu tiên và cơ bản của sự phát triển và hiện đại hoá đất nước. Những chính sách huy động và sử dụng vốn thích ứng có hiệu quả là động lực cơ bản để phát triển và hiện đại hoá nhanh chóng đất nước.

Xuất phát từ nhận thức đó em chọn đề tài: “Các giải pháp huy động vốn cho đầu tư - Phát triển nền kinh tế”.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của thầy, cô giáo. Trong quá trình làm bài của em do thời gian nghiên cứu còn ngắn cùng với sự hiểu biết về tài chính doanh nghiệp còn hạn chế nên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong các thầy, cô giáo thông cảm.


Xem Thêm: Các Giải pháp huy động vốn cho đầu tư - Phát triển nền kinh tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các Giải pháp huy động vốn cho đầu tư - Phát triển nền kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.