Tại Cty cổ phần SXKD&XNK Bình Thạnh (GILIMEX) ​


MỤC LỤC

Lời mở đầu .

CHƯƠNG I: CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD&XNK BÌNH THẠNH XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN


CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH TẾ NHẬT BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA GILIMEX


2.1. Môi trường kinh tế Nhật Bản và những điểm cơ bản tác động đến quá trình xâm nhập của GILIMEX


2.2. Thực trạng chung về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của của Công ty GILIMEX sang thị trường Nhật Bản .

2.2.1 Tình hình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta:

2.2.2 Đánh giá chung tình hình hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty sang thị trường Nhật bản

2.2.2.1. Những thành tựu đạt được: .

2.2.2.2. Nguyên nhân .

2.2.2.3. Những mặt còn hạn chế của công ty:

2.2.2.4. Nguyên nhân: .

CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GỢI Ý ĐỐI VỚI GILIMEX KHI THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

3. 1 Bài học kinh nghiệm .


3.2 Những gợi ý đối với GILIMEX khi thâm nhập vào thị trường Nhật Bản

3.2.1 Doanh nghiệp cần đáp ứng những đòi hỏi gì

3.2.2 Cơ cấu lại xuất khẩu, khắc phục tính đơn điệu

3.2.3 Việc đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng & Qui chế .

3.2.4 Tiếp thị và xúc tiến thị trường như thế nào?

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh&xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GILIMEX)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh&xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GILIMEX) sẽ giúp ích cho bạn.