Đề tài: Đầu tư nước ngoài vào VN- thực trạng và triển vọngMục Lục

A-____ PHẦN MỞ ĐẦU_ 1

B- NỘI DUNG: 3
1- Thực trạng: 3
2- Triển vọng của Việt Nam sau khi gia nhâp WTO và thách thức từ phía Trung Quốc: 3
II- Chính sách khuyến khích FDI vào Việt Nam:. 5
1-Chính sách bảo đảm đầu tư : 5
2-Chính sách hỗ trợ đầu tư : 6
3- Chính sách ưu đãi đầu tư : 8
III- Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách: 16
1-Mặt tích cực: 16
2-Mặt hạn chế: 19
IV- Kiến nghị: 23

C- KẾT LUẬN: 26


Xem Thêm: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam- thực trạng và triển vọng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam- thực trạng và triển vọng sẽ giúp ích cho bạn.