Đề tài: Nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở, một số giải pháp và kiến nghị


MỤC LỤC​

CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở


1.1 . DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

1.1.1 Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm dự án đầu tư xây dựng nhà ở

1.1.3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

1.2. VỊ TRÍ VÀ NỘI DUNG CỦA GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CÔNG DỰ ÁN TRONG CHU KỲ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

1.2.1. Vai trò của giai đoạn chuẩn bị thực hiện thi công dự án trong chu kỳ dự án đầu tư

1.2.2. Quy trình giai đoạn thực hiện dự án :

1.3. NỘI DUNG CỦA GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN :

1.3.1. Đăng ký đầu tư, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

1.3.2. Thuê, giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng

1.3.3. Khảo sát xây dựng

1.3.4. Thiết kế trong xây dựng

1.3.5. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)

1.3.6. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

1.3.7. Đấu thầu

1.3.8.Cấp giấy phép xây dựng công trình

1.3.9.Hợp đồng tư vấn, mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp

1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.4.1 Nhân tố khách quan

1.4.2. Nhân tố chủ quan


CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

2.1. GIỚI THIỆU

2.1.1. Giới thiệu chung về công ty

2.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 3 năm gần đây ( 2004 – 2006 )

2.1.3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở của Công ty trong những năm qua

2.2. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN N05 – CỤM NHÀ Ở HỖ TRỢ CHUNG CƯ KẾT HỢP VĂN PHÒNG DỊCH VỤ TẠI KHU ĐÔ THI ĐÔNG NAM TRẦN DUY HƯNG

2.2.1. Sự cần thiết phải xây dựng Khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng

2.2.2. Giới thiệu về dự án N05

2.2.3. Quy mô của dự án

2.3. Thực trạng công tác chuẩn bị thi công công trình của dự án N05 của VINAHUD

2.3.1. Nội dung các công việc phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị thi công

2.3.2. Tiến độ thực hiện dự án N05

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG

2.4.1. Các kết quả đã đạt được

2.4.2. Tồn tại và nguyên nhânCHƯƠNG III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở


3.1. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VINAHUD – VINACONEX

3.1.1. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực

3.1.2. Giải pháp về quản lý tiến độ thực hiện dự án

3.2. GIẢI PHÁP CHUNG

3.2.1. Hoàn thiện nâng cao công tác tư vấn

3.2.2. Hoàn thiện công tác thẩm định xây dựng dự án

3.2.3. Giải pháp về đấu thầu

3.2.4. Giải pháp về vốn

3.3. KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

3.3.1. Giải pháp cho vấn đề Giải phóng mặt bằng (GPMB)

3.3.2. Giải pháp cho vấn đề cấp phép xây dựng (CPXD)

3.3.3. Đối với lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành hữu quan:

3.3.4. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở

3.3.5. Xây dưng một mô hình quản lý đầu tư xây dựng các dự án xây dựng theo hướng tích cực, năng động hơn

3.3.6. Tổ chức cán bộ

3.3.7. Quy định rõ năng lực, quyền hạn, trách nhiệm về


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở, một số giải pháp và kiến
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở, một số giải pháp và kiến sẽ giúp ích cho bạn.