Đề tài: Công tác lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn I


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU.

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN “ NHÀ MÁY BIA VIỆT HÀ GIAI ĐOẠN I”.


I. KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà.

2. Giới thiệu chung về Công ty

3. Thành tựu đã đạt được của Tổng công ty

3.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh.

3.2. Hoạt động xã hội.

II. DỰ ÁN NHÀ MÁY BIA VIỆT HÀ GIAI ĐOẠN I.

1.CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN "NHÀ MÁY BIA VIỆT HÀ GIAI ĐOẠN I"

1.1. Những căn cứ để xác định đầu tư.

1.2. Khía cạnh kỹ thuật của dự án:

1.3. Tổ chức và bố trí lao động.

1.4. Phương án địa điểm

1.5. Khía cạnh tài chính.

1.6. Những kiến nghị:

2. Nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư.

2. Những thành tựu đã đạt được và hạn chế khi dự án đi vào hoạt động

IV. Đánh giá về quá trình lập dự án

1. Những thành tựu của quá trình lập dự án.

2. Những hạn chế:

3. Nguyên nhân:

1- Nguyên nhân từ thị trường

.2- Nguyên nhân từ khả năng huy động vốn và năng lực tài chính của công ty

3- Nguyên nhân từ năng lực của đội ngũ cán bộ lập và quản lý dự án

4- Nguyên nhân từ khả năng cập nhật thông tin chậm chạp và chưa nhanh nhạy.


CHƯƠNG II

MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY BIA VIỆT HÀ GIAI ĐOẠN II


I. Định hướng phát triển của Tổng Công ty

1. Định hướng phát triển và dự án đầu tư mới

II. Giải pháp cho dự án đầu tư "Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn 2".

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Công tác lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn I sẽ giúp ích cho bạn.