Đề tài: Đầu tư và sử dụng vốn đầu tư trong nông nghiệp - thực trạng và Giải pháp


LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nông nghiệp là ngành liên quan trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống đại đa số dân cư. Do vậy, kinh tế nông nghiệp là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của một quốc gia. Như theo nghị quyết 06/NQ/TW ngày 10/11/1998 của Bộ chính trị đã khẳng định "Coi trọng công nghiệp hoá -hiện đại hoá phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, là cơ sở để ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, củng cố liên minh giai cấp " Song để ngành nông nghiệp phát triển cần sự đầu tư thoả đáng. Vấn đề này rất bức xúc với nền kinh tế nước ta hiện nay.
Trong nhiều năm qua Đảng và nhà nước ta đã quan tâm nhiều đến nông nghiệp và đã đạt được những thành tựu nhất định về mọi mặt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cũng còn những tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết và khắc phục: như cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, công nghiệp chế biến và ngành nghề kém phát triển, thị trường tiêu thụ còn khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém chính vì vậy, nguy cơ tụt hậu của nền nông nghiệp nước ta là đáng lo ngại.

Từ những vấn đề trê, việc đầu tư và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả trong nông nghiệp có vai trò lớn với ổn định và phát triển đất nước. Do vậy tầm quan trọng đó, em xin chọn đề tài này : Đầu tư và sử dụng vốn đầu tư trong nông nghiệp - thực trạng và giải pháp"

Do hạn chế về mặt thời gian, cũng như lượng kiến thức nên đề tài của em không trán khỏi hạn chế và thiếu sót. Nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là cô giáo Phạm Thị Thêu - giáo viên hướng dẫn về tài giúp em thực hiện tốt đề tài này.


Xem Thêm: Đầu tư và sử dụng vốn đầu tư trong nông nghiệp - thực trạng và Giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư và sử dụng vốn đầu tư trong nông nghiệp - thực trạng và Giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.