Đề tài: Huy động vốn cho phát triển ngành Điện lực ở VN


LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay điện đó trở thành yếu tố khụng thể thiếu trong nền kinh tế quốc dõn,bởi lẽ nú tham gia phục vụ cho hầu hết cỏc lĩnh vực từ sản xuất đến tiờu dựng. Điện ra đời đó tạo động lực thỳc đẩy cho mọi ngành kinh tế phỏt triển.Do đó nếu thiếu điện sẽ gõy ra sự đỡnh trệ trong cỏc hoạt động của nền kinh tế.Nhận thức được vai trũ to lớn đó của ngành Điện nờn ngay từ khi ra đời ngành Điện đó được chỳ trọng đầu tư phỏt triển.

Tuy nhiên thực tế cho thấy ngành Điện hiện nay chưa cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.Tại sao lại như vậy? điều đó có thế do tốc độ phát triển của ngành điện hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng điện ngày càng tăng của các doanh nghiệp và hộ gia đỡnh.Vậy nguyờn nhõn của thực tế đó là gỡ?cú nhiều nguyờn nhõn dẫn đến thực tế đó,nhưng trong đó phải kể đến nguyên nhân là ngành Điện chưa được đầu tư thoả đóng.Cụng tỏc huy động vốn cũn chậm chạp và vấn đề sử dụng vốn cũn nhiều bất cập.Nhận thức được thực tế này và mong muốn trong thời gian tới ngành Điện Việt Nam sẽ khắc phục được khó khăn và đáp ứng được nhu cầu điện ngày càng cao của nền kinh tế. Đó là lý do em chọn nghiờn cứu đề tài``Huy động vốn cho phát triển ngành Điện lực ở Việt Nam”
Bố cục cửa đề tài gồm 3 phần:
I.Nhu cầu vốn cho phỏt triển Điện lực
II.Thực trạng huy động vốn cho phỏt triển Điện lực thời gian qua
III.Giải phỏp huy động vốn cho phỏt triển Điện lựcXem Thêm: Huy động vốn cho phát triển ngành Điện lực ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động vốn cho phát triển ngành Điện lực ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.