Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay,tỷ suất lợi nhuận và quy mô vốn đầu tư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay,tỷ suất lợi nhuận và quy mô vốn đầu tư


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT, TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VỐN ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ 2

  I. Lãi suất: 2

  1. Khái nệm chung về lãi suất. 2

  2. Vai trò của lãi suất. 2

  3. Phân loại lãi suất. 3

  3.1 Phân loại theo nguồn sử dụng: 3

  3.2. Phân loại theo giá trị thực: 4

  3.3. Phân loại theo phương pháp tính lãi: 4

  3.4. Phân loại theo loại tiền: 5

  3.5 .Phân loại theo độ dài thời gian: 5

  4.Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất. 5

  4.1 Cung cầu các quỹ cho vay: 5

  4.2 Lạm phát kì vọng: 5

  4.3 Bội chi ngân sách: 6

  4.4 Những thay đổi về thuế: 7

  4.5 Những thay đổi trong đời sống xã hội: 7

  II. Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư (RR- RATE OF RETURN) 7

  1. Khái niệm và phân loại tỷ suất lợi nhuận. 7

  1.1 Lợi nhuận thuần: 7

  1.2 Tỷ suất lợi nhuận: 8

  2. Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư (RR – Rate Of Return) 9

  3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận và ý nghĩa của việc tính tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư. 10

  III. Qui mô vốn đầu tư 11

  1. Vốn đầu tư 11

  1.1 Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế 11

  1.2 Đặc trưng của vốn đầu tư. 12

  2. Quy mô vốn đầu tư. 12

  2.1 Khái niệm : 12

  2.2 Vai trò của quy mô vốn đầu tư đối với tăng trưởng và

  phát triển kinh tế : 12

  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng quy mô vốn đầu tư. 16

  IV. Lí luận về mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. 18

  1. Mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay và qui mô vốn đầu tư. 18

  1.1 Tác động của lãi suất tiền vay đến qui mô vốn đầu tư. 18

  1.2. Tác động của quy mô vốn đầu tư tới lãi suất tiền vay 21

  2. Mối quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô

  vốn đầu tư. 22

  2.1 Tác động của tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư đến qui mô vốn đầu tư: 22

  2.2. Tác động của qui mô vốn đầu tư đến tỷ suất lợi nhuận

  vốn đầu tư: 24

  3.Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay và tỷ̉ suất lợi nhuận

  vốn đầu tư: 25

  3.1 Tác động của lãi suất vốn vay đến tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư. 25

  3.2 Tác động của tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư đến lãi suất vốn vay. 28

  4. Mối quan hệ giữa ba yếu tố: lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. 28

  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃI SUẤT

  VỐN VAY, TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VỐN ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ

  VỐN ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM 31

  I. Thực trạng lãi suất tiền vay, tỉ suất lợi nhuận, quy mô vốn đầu tư ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 31

  1. Lãi suất 31

  1.1 Thực trạng: 31

  1.2 Đánh giá thực trạng lãi suất: 34

  2. Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư. 36

  2.1 Thực trạng tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư: 36

  2.2 Đánh giá tỷ suất lợi nhuận thông qua hệ số ICOR 40

  3. Qui mô vốn đầu tư. 42

  3.1 Thực trạng qui mô vốn đầu tư ở Việt Nam hiện nay : 42

  Vốn đầu tư nước ngoài 43

  3.2 Đánh giá qui mô đầu tư hiện nay: 47

  III. Thực trạng mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và quy mô vốn đầu tư ở Việt Nam: 49

  1. Mối quan hệ giữa lãi suất và qui mô đầu tư 49

  2. Mối quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và qui mô vốn đầu tư 56

  3. Thực trạng mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay và tỷ suất

  lợi nhuận: 56

  4. Thực trạng mối quan hệ của lãi suất, tỷ suất lợi nhuận và quy mô vốn đầu tư ở Việt Nam: 57

  CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA

  LÃI SUẤT TIỀN VAY, TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VỐN ĐẦU TƯ

  VÀ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM 59

  I. Giải pháp về lãi suất và cơ chế điều hành lãi suất. 59

  1. Điều chỉnh lãi suất hợp lý để thúc đẩy đầu tư: 59

  2. Phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng: 61

  3. Giải pháp về cơ chế điều hành lãi suất: 62

  II. Giải pháp tăng hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn 64

  1. Sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 64

  2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA: 66

  3. Thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vồn FDI: 66

  III. Giải pháp về tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư. 67

  1. Tối đa hóa lợi nhuận: 68

  2. Tăng hệ số quay vòng vốn: 68

  IV. Các giải pháp về quy mô vốn đầu tư. 68

  1. Các giải pháp mang tính vĩ mô: 68

  1.1 Tạo lập và duy trì năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế: 68

  1.2 Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô: 69

  1.3 Xây dựng các chính sách huy động nguồn vốn có hiệu quả: 69

  2. Các giải pháp riêng đối với từng nguồn vốn: 70

  2.1 Giải pháp mở rộng qui mô vốn đầu tư trong nước: 70

  2.2 Giải pháp mở rộng qui mô vốn đầu tư nước ngoài: 70

  LỜI KẾT 73

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 74


  Xem Thêm: Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay,tỷ suất lợi nhuận và quy mô vốn đầu tư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay,tỷ suất lợi nhuận và quy mô vốn đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status