Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trang và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trang và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụ


  Lời mở đầu

  Chương I : Một số vấn đề cơ bản về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụm xã trọng điểm ở khu vực miền núi vùng cao

  I- Lý luận chung về đầu tư :

  1. Khái niệm và bản chất của đầu tư phát triển :

  2. Đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển:

  3. Vai trò của hoạt động đầu tư với phát triển kinh tế - xã hội:

  4. Vốn và nguồn vốn đầu tư:

  5. Dự án và chu kỳ dự án:

  II- Cơ sơ hạ tầng và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội miền núi vùng cao:

  1. Vài nét về việc xây dựng các trung tâm cụm xã :

  1.1. Khái niệm và sự cần thiết phải hình thành các trung tâm cụm xã:

  1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm cụm xã:

  1.3. Cơ sở để hình thành các trung tâm cụm xã ở miền núi vùng cao :

  1.4. Vai trò của việc xây dựng các trung tâm cụm xã :

  2. Cơ sở hạ tầng với phát triển kinh tế xã hội :

  2.1.Khái niệm về cơ sở hạ tầng:

  2.2 Vai trò của cơ sở hạ tầng trong phát triển kinh tế -xã hội :

  2.3. Đặc điểm và nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng :

  III- Sự cần thiết phải đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụm xã và trung tâm cụm xã ở các tỉnh miền núi vùng cao:

  1. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, kinh tế , xã hội của các tỉnh miền núi, vùng cao:

  2. Sự cần thiết phải đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại các trung tâm cụm xã miền núi vùng cao :

  3. Đặc điểm của hoạt động đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng:

  4. Đánh giá hiệu quả đầu tư vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng:

  IV- Xây dựng cụm xã - trung tâm cụm xã và tính tất yếu của việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở tỉnh sơn la:

  1. Một số đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Sơn La:

  1.1.Đặc điểm tự nhiên:

  1.2. Kinh tế xã hội :

  2. Vấn đề xây dựng cụm xã và trung tâm cụm xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La

  2.1. Những căn cứ pháp lý về xây dựng và phát triển các trung tâm cụm xã

  2.2. Xây dựng trung tâm cụm xã trên địa bàn tỉnh Sơn La:

  2.3. Tính tất yếu của việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tại các trung tâm cụm xã của tỉnh Sơn La:

  Chương II: thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụm xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 1996-2001

  I - Thực trạng đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng:

  1. Vốn và nguồn vốn qua các năm:

  1.1. Huy động vốn :

  1.2. Sử dụng vốn:

  2. Hoạt động đầu tư xét theo các lĩnh vực của kết cấu hạ tầng:

  2.1- Hạ tầng kỹ thuật :

  2.2- Hạ tầng xã hội :

  3- Hoạt động đầu tư¬ xét theo các địa bàn cụm xã trọng điểm:

  3.1. Cụm xã Chiềng Khương :

  3.2. Cụm xã Sốp Cộp :

  3.3. Cụm xã Mường Lầm:

  3.4. Cụm xã Cò Mạ:

  3.5. Cụm xã Chiềng Khoang:

  3.6. Cụm xã Ngọc Chiến :

  3.7. Cụm xã Làng Chếu:

  3.8. Cụm xã Chiềng Sơn:

  3.9. Cụm xã Tô múa:

  3.10. Cụm xã Mường Giôn:

  3.11. Cụm xã Phiêng Khoài:

  3.12. Cụm xã Mường Do:

  3.13. Cụm xã Mường Chanh:

  4. Hoạt động đầu tư xét theo chu trình dự án:

  II- Những thành tựu và tồn tại trong hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụm xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 1996- 2001

  1. Những thành tựu đã đạt được:

  2. Một số tồn tại trong hoạt động đầu tư:

  2.2. Công tác quy hoạch :

  2.3. Về công tác chuẩn bị đầu tư:

  2.4. Về công tác thực hiện đầu tư

  2.5. Về công tác quản lí quá trình đầu tư:

  2.6. Về giai đoạn vận hành, sử dụng công trình:

  Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụm xã trọng điểm trên địa bàn

  tỉnh Sơn la.

  I. Những quan điểm định hướng phát triển cơ sở hạ tầng chủ yếu:

  1. Quan điểm phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

  2. Một số định hướng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn cụm xã trọng điểm :

  II- Những giải pháp chủ yếu:

  1. Tăng cường công tác đào tạo tập huấn:

  2. Giải pháp về công tác quy hoạch:

  3. Giải pháp về huy động và sử dụng vốn đầu tư:

  4.Các giải pháp về công tác quản lý hoạt động đầu tư:

  4.1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư:

  4.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát xây dựng các công trình.

  5. Tăng cường công tác quản lý vận hành và sử dụng công trình:


  Xem Thêm: Thực trang và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trang và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại các cụ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status