Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp tạo vốn cho phát triển phương tiện vận tải và cơ khí đóng mới ngành đường sắ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp tạo vốn cho phát triển phương tiện vận tải và cơ khí đóng mới ngành đường sắ


  Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Lý luận cũng như thực tiễn đã chỉ ra rằng, bất cứ chương trình, dự án

  sản xuất nào đều cần phải có vốn. Với mỗi loại hình sản xuất lại có một hình

  thức huy động và sử dụng vốn khác nhau. Nguồn vốn dành cho đầu tư phát

  triển có đặc điểm riêng biệt so với các hình thức sử dụng vốn khác, nhưng đều

  phải cân đối giữa lượng vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn, lãi suất và hiệu quả sử

  dụng vốn.

  ở Tổng công ty Đường sắt trong nhiều năm qua, do thu không đủ chi

  nên không trích đủ khấu hao theo qui định của nhà nước. Vì vậy, cơ sở vật

  chất kỹ thuật của khối vận tải chưa được đầu tư đủ, đầu máy - toa xe xuống

  cấp, cải tạo chắp vá, lạc hậu. Mặt khác, nếu trích đủ khấu hao cũng không có

  khả năng mua đầu máy mới (200 tỷ/ năm), khấu hao chỉ đủ để đóng mới một

  phần toa xe khách và tập trung cải tạo giữ vững chất lượng cơ sở vật chất.

  Trong những năm gần đây ngành Đường sắt đã được Chính phủ và các

  cơ quan Nhà nước quan tâm tạo điều kiện về đầu tư phát triển. Để phù hợp với

  cơ chế thị trường, năm 1994 Chính phủ đã có Thông báo 46/ CP cho phép kết

  cấu hạ tầng đường sắt tách ra khỏi vận tải, kinh phí quản lý và sửa chữa kết

  cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước cấp vốn. Đây là điều kiện thuận lợi mang

  tính quyết định cho kinh doanh vận tải tiến đến cân bằng thu chi và có lãi.

  Tuy nhiên, các nguồn vốn đều thấp so với nhu cầu sử dụng của ngành,

  nhất là vốn chi đầu tư cho phương tiện vận tải. Nguồn chủ yếu cho lĩnh vực

  này là nguồn khấu hao tài sản cố định, mà tài sản cố định ngành đường sắt

  phần lớn đầu tư 20- 30 năm nên giá trị còn lại rất tháp. Đầu tư ban đầu cho

  phương tiện vận tải đường sắt lại lớn, vì vậy vốn là vấn đề rất phải quan tâm.

  Vận tải đường sắt là ngành vừa kinh doanh vừa mang tính phục vụ và

  trong một thời gian dài chịu ảnh hưởng của chiến tranh, thiên tai và cơ chế

  bao cấp nên cơ sở vật chất của khối vận tải lạc hậu và xuống cấp nghiêm

  trọng: hầu hết các đầu máy với kỹ thuật lạc hậu và công suất nhỏ, toa xe chất

  lượng kém và phần lớn đã sử dụng trên 30 năm. Những khó khăn này đã làm

  giảm tính cạnh tranh của vận tải đường sắt so với các phương thức vận tải

  khác vì giá cước vận chuyển cao và các điều kiện phục vụ khách hàng chưa

  đáp ứng kịp nhu cầu của nền kinh tế thị trường.

  Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đaị hoá đất nước,

  cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế, việc tạo vốn để đầu tư phát triển của khối

  vận tải đường sắt, việc hiện đại hoá và nâng cao tính cạnh tranh của ngành

  sản xuất vật chất đặc biệt này là vô cùng cần thiết. Nếu có đầu tư vượt hẳn lên

  để đổi mới thì sẽ tăng được lượng trích khấu hao và đồng thời tăng được sản

  lượng, doanh thu vận tải, từ đó lại có nguồn để đầu tư tiếp và cứ quay vòng

  như vậy thì ngành đường sắt mới phát triển được.

  Vì vậy, vấn đề rất bức xúc hiện nay là làm thế nào để tạo vốn đầu tư

  cho ngành đường sắt mà trước hết để phát triển phương tiện vận tải và cơ khí

  đóng mới. Đó cũng là lý do mà học viên chọn đề tài nghiên cứu: "Thực trạng

  và giải pháp tạo vốn cho phát triển phương tiện vận tải và cơ khí đóng mới

  ngành đường sắt".

  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

  Mục đích của luận văn là trên cơ sở làm rõ những lý luận và nghiên cứu

  thực trạng về phương tiện vận tải, mạng cơ khí, tình hình vốn cho phát triển

  phương tiện vận tải của đường sắt và chế độ chính sách liên quan đến phát

  triển cơ khí của Nhà nước, từ đó tìm ra những giải pháp huy động vốn cho

  phát triển phương tiện vận tải và cơ khí đóng mới đường sắt được sử dụng

  nguồn tín dụng ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển và được hưởng một số chính

  sách ưu đãi khác của Nhà nước.

  Để đáp ứng được mục đích trên, nhiệm vụ đặt ra là:

  ã Làm rõ cơ sở lý luận về vốn nói chung, vốn cho phương tiện vận tải

  đường sắt nói riêng.

  ã Làm rõ thực trạng vốn cho phương tiện vận tải đường sắt trong thời

  gian qua.

  ã Đề xuất các giải pháp tạo vốn cho phát triển phương tiện vận tải và cơ

  khí đường sắt được sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát

  triển và được hưởng một số chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

  3. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu là các giải pháp tạo vốn nói chung, giải pháp tạo

  vốn cho phương tiện vận tải và cơ khí đường sắt nói riêng. Đây là vấn đề rất

  quan trọng, đồng thời cũng hết sức khó khăn và phức tạp.

  Trong khuôn khổ chuyên đề tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị không

  cho phép nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc tất cả các vấn đề của đề tài

  nêu lên, mà chỉ đề cập ở một mức độ cần thiết về cơ sở lý luận và cơ sở thực

  tiễn của những nội dung và giải pháp tạo vốn cho phát triển phương tiện vận

  tải và cơ khí đường sắt được sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi của Quỹ hỗ trợ

  phát triển và được hưởng một số chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

  4. Phương pháp nghiên cứu

  Trong quá trình nghiên cứu, đề tài luôn quán triệt phương pháp luận

  phổ biến, cơ bản là Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ

  nghĩa Mác- Lênin, đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta, thông qua việc sử

  dụng tổng hợp các phương pháp thống kê, phân tích số liệu, so sánh trên cơ sở

  gắn chặt lý luận với thực tiễn, tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan để giải

  quyết những vấn đề bức xúc của thực tiễn đặt ra. Chuyên đề cũng có sự tiếp thu

  sáng tạo và cập nhật những thông tin gần đây nhất của ngành đường sắt.

  5. Kết cấu của luận văn

  Luận văn gồm 51 trang. Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung

  chính được kết cấu thành 3 chương, 7 mục.


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp tạo vốn cho phát triển phương tiện vận tải và cơ khí đóng mới ngành đường sắ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp tạo vốn cho phát triển phương tiện vận tải và cơ khí đóng mới ngành đường sắ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status