Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty cổ phần Thủy Lợi 3 Nghệ An

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty cổ phần Thủy Lợi 3 Nghệ An


  Đề tài: Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Cty cổ phần Thủy Lợi 3 Nghệ An  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU. 1


  CHƯƠNG I: VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1

  I. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 1

  1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 1

  1.1. Khái niệm vốn kinh doanh 1

  1.2. Phân loại vốn kinh doanh 2

  1.2.2. Vốn cố định của doanh nghiệp 2

  1.2.3. Vốn lưu động của doanh nghiệp 4

  2. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 5

  2.1. Theo nguồn hình thành vốn 6

  2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 6

  2.1.2. Nợ phải trả: 6

  2.2. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn 7

  2.2.1. Nguồn vốn thường xuyên 7

  2.2.2. Nguồn vốn tạm thời: 7

  2.3. Theo phạm vi huy động vốn 8

  2.3.1 Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp : 8

  2.3.2 Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp : 8

  II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 10

  1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 10

  1.1. Các chỉ tiêu phản ánh kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp 10

  1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh. 11

  1.2.1 Số vòng quay hàng tồn kho 11

  1.2.2 Vòng quay các khoản phải thu 12

  1.2.3 Kỳ thu tiền trung bình 12

  1.2.4 Vòng quay vốn lưu động 13

  1.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn cố định 13

  1.2.6 Vòng quay toàn bộ vốn 13

  1.3. Các chỉ tiêu sinh lời 13

  1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh. 14

  1.3.2. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 14

  III. Một số phương hướng biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp . 15

  1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn 15

  1.1. Những nhân tố chủ yếu ảnh huởng đến việc tổ chức vốn kinh doanh. 15

  1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 16

  1.2.1 Các nhân tố khách quan: 16

  1.2.2. Các nhân tố chủ quan. 19

  2. Một số phương hướng biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp . 20


  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI 3 NGHỆ AN 22

  I. Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 nghệ an 22

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22

  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 22

  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 23

  3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty 23

  3.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 24

  4. Đặc điểm của sản phẩm và quy trình công nghệ 25

  5. Một số kết quả của Công ty trong những năm vừa qua 26

  II. Tình hình tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh của công ty 27

  1. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của công ty trong hoạt động kinh doanh 27

  1.1. Thuận lợi: 27

  1.2. Khó khăn: 27

  2. Tình hình tổ chức vốn kinh doanh của công ty 28

  3. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 37

  3.1. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 37

  3.2. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 42

  3.3. Những giải pháp chủ yếu của Công ty trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 47

  4. Những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 49

  4.1. Về tổ chức vốn: 49

  4.2. Về sử dụng vốn. 50


  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ LỢI 3 NA 61

  I. Những định hướng của công ty trong những năm sắp tới. 52

  1. Định hướng phát triển. 52

  2. Mục tiêu cụ thể của công ty trong năm 2002. 52

  II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thuỷ lợi 3 Nghệ An 54


  KẾT LUẬN 62

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63  Xem Thêm: Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty cổ phần Thủy Lợi 3 Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty cổ phần Thủy Lợi 3 Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status