Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp


  TÊN ĐỀ TÀI ĐT vào nhà ở cho người có thu nhập thấp


  MỤC LỤC


  Lời nói đầu 1

  Chương I Một số vấn đề lý luận chung 2


  I – Những vấn đề lý luận về đầu tư 2

  1. Khái niệm đầu tư phát triển 3

  1.1. Đặc điểm của đầu tư phát triển. 3

  1.2 Vai trò của đầu tư phát triển trong nền kinh tế 4

  1.3. Các nhân tố cơ bản tác động đến đầu tư phát triển nhà ở 6

  2. Khái niệm vốn đầu tư và các nguồn hình thành vốn đầu tư 10

  2.1 Vốn đầu tư 10

  2.2 Các nguồn hình thành vốn đầu tư 10

  2.3 Tổ chức quản lý hoạt động đầu tư

  3. Kết quả và hiệu quả đầu tư 19

  3.1 Kết quả của hoạt động đầu tư 19

  3.2. Hiệu quả của hoạt động đầu tư 20

  4. Một số chỉ tiêu đặc trưng của đầu tư phát triển nhà ở .

  5. Nhà ở đô thị và tác dụng của đầu tư phát triển nhà ở đô thị 27

  II. Quá trình phát triển về nhà ở trước và sau đổi mới tại Thủ đô Hà Nội Error! Bookmark not defined.

  1. Thực trạng nhà ở tại Hà Nội thời kỳ trước đổi mới của Nhà nước (1954-1985) và sau đổi mới (1985 đến nay). Error! Bookmark not defined.

  III. KháI niệm cơ bản về đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined.

  I. Xác định đối tượng thu nhập thấp Error! Bookmark not defined.

  2. Sự cần thiết phải đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội 30


  Chương II Thực trạng về đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội cho đối tượng thu nhập thấp 10 năm trở lại đây ( giai đoạn 1992- 2002 ) 35

  I. Tình hình chung về nhà ở và giá cẳ nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp trong những năm gần đây 35

  1. Tình hình nhà ở của thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội và mức sống cư dân Hà Nội qua kết quả điều tra xã hội học. 35

  2. Giá cả nhà ở, giá xây dựng nhà ở đô thị trong những năm gần đây 51

  II. Thực trạng về đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội giai đoạn ( 1992-2002 ) 54

  1. Tình hình đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội thời gian qua 54

  2. Nguồn vốn đầu tư phát triển 54

  3.Quản lý hoạt động đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội cho những người có thu nhập thấp 62

  4. Tình hình đầu tư phát triển thông qua công tác tái xây dựng và tái định cư nhà ở thu nhập thấp tại Hà Nội 65

  III. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 1992-2002 66

  1. Kết quả đạt được 66

  2. Hiệu quả sử dụng vốn của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho những người có thu nhập thấp. 70


  Chương III Định hướng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội 73

  I. Định hướng phát triển nhà ở Hà Nội đến năm 2010 73

  1. Quan điểm phát triển nhà ở Hà Nội đến năm 2010 73

  1.1. Quan điểm về đối tượng của chương trình phát triển nhà 73

  1.2. Quan điểm về vai trò của Nhà nước 73

  1.3. Quan điểm về tài chính 74

  1.4. Quan điểm về sự phát triển đồng bộ 74

  1.5. Quan điểm về kiến trúc quy hoạch 75

  1.6. Quan điểm về mô hình tổ chức và quản lý 75

  1.7 Quan điểm về mô hình phát triển theo dự án 75

  II. Nguyện vọng và khả năng thanh toán, loại hình nhà ở được ưa chuộng đối với hộ thu nhập thấp Error! Bookmark not defined.

  1. Nguyện vọng và Khả năng thanh toán của hộ thu nhập thấp 88

  2. Các loại hình nhà ở hiện nay đang được ưa chuộng đối với hộ thu nhập thấp 93

  3.Các vấn đề chính tác động vào việc cung cấp có hiệu quả nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp 96

  III. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội 76

  1. Những hỗ trợ về tài chính nhằm khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội 76

  2. Giải pháp về vốn 88

  3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội 102


  Kết luận 104

  Danh mục tài liệu tham khảo 106  Xem Thêm: Đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status