Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang


  MỞ ĐẦU
  1 Tính cấp thiết của đề tài
  Xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ bản là những hoạt động với chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế thông qua các hình thức xây dựng mới, mở rộng, hiện đại hoá hoặc khôi phục các tài sản cố định.
  Bất cứ một ngành, một lĩnh vực nào để đi vào hoạt động đều phải thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định, vì vậy đầu tư xây dựng cơ bản luôn là vấn đề đặc biệt được quan tâm. Trong những năm qua, đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần không nhỏ đối với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế của nước ta nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
  Đối với Tuyên Quang là một tỉnh miền núi có những tiền năng phát triển chưa được khai thác và sử dụng hết thì việc đầu tư vào công tác xây dựng cơ bản là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tỉnh đã trú trọng đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đã có những thành quả nhất định, nhờ đó mà nhờ đó mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã đạt được khá cao so với mức bình quân chung của cả nước trong nhiều năm.
  Tuy vậy, hiệu quả của đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt được mục tiêu đề ra; tồn tại, hạn chế còn xảy ra ở tất cả các khâu. Thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy việc tìm hiểu và nghiên cứu đánh giá hiện trạng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản là hết sức cần thiết để Tuyên Quang có thể phát triển đúng với tiềm năng thế mạnh của mình. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang” làm đề tài nghiên cứu khoá luận.

  2 Mục tiêu của đề tài
  2.1 Mục tiêu chung
  Đánh giá thực trạng công tác đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Tuyên Quang.
  2.2 Mục tiêu cụ thể
  – Hệ thống hóa cơ sở khoa học về đầu tư xây dựng cơ bản.
  – Nêu ra thực trạng và đánh giá hoạt động thu hút vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 – 2010.
  – Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để thu hút vốn, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  3.1 Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc huy động và sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  + Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 2006 – 2010.
  + Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu trên phạm vi địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
  + Phạm vi nội dung: Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu thực trạng huy động và sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Tuyên Quang.
  4 Phương pháp nghiên cứu
  4.1 Cơ sở phương pháp luận
  Khóa luận được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đầu tư xây dựng cơ bản.
  4.2 Phương pháp thu thập thông tin
  Đề tài chủ yếu sử dụng các số liệu thứ cấp được thu thập thông qua các tài liệu liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang và một số tài liệu khác có liên quan.
  4.3 Phương pháp phân tổ thống kê, mô tả
   Là phương pháp căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó để tiến hành phân tích các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ có tính chất giống nhau. Dùng phương pháp số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, dãy số thời gian và chỉ số dùng để phân tích số liệu.
  – Ý nghĩa: Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê đồng thời là cơ sở để vận dụng các phương pháp khác. Trong khóa luận đây là phương pháp nghiên cứu đi xuyên suốt,được dùng để thống kê và đánh giá cho hầu hết các chỉ tiêu.
  5 Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận được kết cấu thành 3 chương:
  Chương I. Cơ sở khoa học về đầu tư xây dựng cơ bản.
  Chương II. Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở Tuyên Quang giai đoạn 2006 – 2010.
  Chương III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư XDCB tỉnh Tuyên Quang.


  Xem Thêm: Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status