Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công


  Đề tài: Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội


  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I. VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.


  I. VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIÊP:

  1.Vốn sản xuất kinh doanh và vai trò của vốn trong doanh nghiệp.

  2.Các cách phân loại và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp

  II .ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN :

  1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

  2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp :

  III. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG BIÊN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp :

  2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD của doanh nghiệp

  CHƯƠNG II TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SXKD Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI

  I .TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

  2. Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây:

  a. Đặc điểm về bộ máy quản lý và sản xuất :

  b. Đặc điểm sản phẩm:

  3. Kết quả tổng hợp về sản xuất kinh doanh của Công ty

  4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty:

  a. Thuận lợi:

  b. Khó khăn:

  II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI

  1. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho SXKD của Công ty:

  1.1 Phân tích tình hình tích luỹ vốn của Công ty

  1.2 Tình hình tài sản và nguồn tài trợ

  2. Phân tích về khả năng tự tài trợ

  3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty

  3.1 Phân tích về khả năng thanh toán

  3.2 Phân tích hệ số các khoản phải thu so với các khoản phải trả

  3.3 Phân tích chỉ tiêu vốn hoạt động thuần (vốn lưu động thuần )

  3.4 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động

  3.5 Phân tích mức độ tiết kiệm vốn lưu động

  3.6 Phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho

  4. Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định

  4.1 Về hệ số hao mòn TSCĐ

  4.2 Về tài sản cố định không cần dùng cho sản xuất

  4.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định (HSSDTSCĐ)

  5. Phân tích khả năng sinh lời của Vốn kinh doanh

  6. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các biện pháp công ty Cao Su Sao Vàng đã áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  6.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

  6.2 Một số giải pháp chủ yếu được công ty áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

  6.3 Đánh giá tổng quát qua tổng hợp số liệu

  CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

  KẾT LUẬN  Xem Thêm: Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status