Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường chứng khoán.liên hệ thị trường việt nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường chứng khoán.liên hệ thị trường việt nam


  Mục Lục

  I. Tổng quan 4

  II Phân tích cơ bản 6

  2.1 Cơ sở lý thuyết 6

  2.1.1 Phân tích thị trường vĩ mô 6

  2.1.2 Phân tích ngành 7

  2.1.2.1 Phân tích chu kì kinh doanh 7

  2.1.2.2 Ảnh hưởng của thay đổi trong cấu trúc kinh tế tới các ngành 8

  2.1.2.3 Xác định chu kì sống hay chu kì phát triển của ngành 8

  2.1.3 Phân tích môi trường cạnh tranh 9

  2.2 Phân tích tài chính đơn vị phát hành 9

  2.2.1 Căn cứ phân tích 9

  2.2.1.1 Bảng tổng kết tài sản 10

  2.2.1.2 Báo cáo thu nhập 10

  2.2.1.3 Bảng lưu chuyển tiền tệ 11

  2.2.2 Hệ số khả năng thanh toán 12

  Hệ số thanh toán ngắn hạn: 12

  Hệ số thanh toán nhanh 13

  2.2.3 Hệ số khả năng sinh lời 13

  Hệ số tổng lợi nhuận 13

  Hệ số lợi nhuận ròng 13

  Tỷ suất sinh lời( ROA) 13

  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có (ROE) 14

  2.2.4 Hệ số cơ cấu tài chính 14

  Hệ số nợ 14

  Hệ số cơ cấu nguồn vốn 14

  2.2.5 Các chỉ số về cổ phiếu 14

  Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 14

  Giá trên thu nhập của cổ phiếu ( P/E) 14

  Cổ tức trên thu nhập ( D/E) 15

  Cổ tức trên thị giá( D/P) 15

  Giá trị sổ sách của cổ phiếu phổ thông 15

  2.3 Phân tích công ty và lựa chọn cổ phiếu 15

  Phân tích thu nhập và Kết quả kinh doanh: 18

  Phân tích nợ và khả năng thanh toán 19

  2.4 Nguồn thông tin : 19

  III.Phân tích kỹ thuật 20

  3.1 Khái niệm 20

  3.2 Cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật 20

  3.3 Vai trò và vị trí của phân tích kỹ thuật trong phân tích đầu tư chứng khoán 23

  3. 4 Nguồn thông tin: 27

  IV Họchuyết kì vọng hợp lý 30

  4.1. Thị trường xác định giá cổ phiếu như thế nào ? 30

  4.2. Học thuyết kì vọng hợp lý. 31

  Ứng dụng của học thuyết 33

  4.3. Giả thuyết thị trường hiệu quả: kì vọng hợp lý trong thị trường tài chính 34

  4.4. Ứng dụng : hướng dẫn thực tế cho đầu tư trên thị trường cổ phiếu. 37

  4.4.1 Những bản báo cáo được công khai bởi những nhà tư vấn đầu tư. 37

  4.4.2 Bạn có nên hoài nghi về một gợi ý tốt (hot tips). 37

  4.4.3 Giá chứng khoán có thường tăng khi có một thông tin tốt 38

  4.4.4 Gợi ý của thị trường hiệu quả cho nhà đầu tư 38
  I. Tổng quan

  Là một bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, được hiểu một cách chung nhất, là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các chứng khoán- các hàng hóa và dịch vụ tài chính giữa các chủ thể tham gia.

  Trên thị trường chứng khoán, khi niềm tin là yếu tố quan trọng nhất thì lẽ tự nhiên thông tin là của quý. Càng có nhiều thông tin về doanh nghiệp, niềm tin của nhà đầu tư về một quyết định đầu tư sáng suốt với cổ phiếu của doanh nghiệp càng cao. Đặc biệt, khi nhà đầu tư tin tưởng rằng mình nắm giữ những thông tin không mấy ai có. Thêm vào đó, theo lý thuyết Thị trường hiệu quả, giá của một chứng khoán là kết quả phản ánh mọi thông tin đến nó. Tính quyết định của thông tin tới giá chứng khoán một lần nữa được khẳng định khi cả một lý thuyết đồ sộ với vô vàn công thức, phương trình và ký hiệu toán học được dựng lên kéo theo cả cộng đồng nghiên cứu đông đảo lao vào tìm kiếm quan hệ giữa thông tin và giá chứng khoán. Vậy để thành công trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cần biết những thông tin gì, tìm kiếm thông tin ở đâu và xử lý thông tin như thế nào?

  Trước hết ta cần làm rõ hệ thống thông tin là gì? Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán là hệ thống các chỉ tiêu, tư liệu liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, là những chỉ tiêu phản ánh bức tranh của thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế, chính trị tại những thời điểm khác nhau của từng quốc gia, từng ngành, . theo phạm vi bao quát của mỗi loại thông tin.

  Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán rất đa dạng và phong phú. Thị trường chứng khoán hoạt động hết sức nhạy cảm và phức tạp, nhưng phải đảm bào nguyên tắc công bằng, công khai, mọi nhà đầu tư đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp nhận thông tin. Không ai được phép có đặc quyền trong tiếp nhận thông tin, hoặc sử dụng các thông tin nội bộ, thông tin chưa được phép công bố để đầu tư chứng khoán nhằm trục lợi. Có thể nói, thị trường chứng khoán là thị trường của thông tin, ai có thông tin chính xác và có khả năng phân tích tốt thì sẽ đầu tư có hiệu quả, ngược lại, nhà đầu tư thiếu thông tin, hoặc thông tin sai lệch sẽ phải chịu tổn thất khi ra các quyết định đầu tư.

  Thị trường chúng khoán là nơi cung cấp cả thông tin trực tiếp và thông tin gián tiếp cho nhà đầu tư. Thông tin trực tiếp bao gồm thông tin về doanh nghiệp phát hành niêm yết như thông qua giá cả chứng khoán, bản cáo bạch, thông tin công khai định kỳ: báo cáo tài chính định kỳ, thường niên của doanh nghiệp. Những thông tin này cho biết tình hình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thị trường chứng khoán còn cung cấp thông tin về sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu kí chứng khoán. Những sở giao dịch hay những trung tâm có uy tín, đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư thì sẽ có nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng như nhà đầu tư tham gia thị trường. Bên cạnh những thông tin trực tiếp trong thị trường chứng khoán thì vẫn có những thông tin gián tiếp tác động tới quyết định của nhà đầu tư, như giá dầu thô, giá vàng, tỷ giá với đồng USD .

  Có thể nói trong thị trường chứng khoán, thông tin tác động nhiều nhất đến quyết định của nhà đầu tư. Những nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán nên tìm hiểu các thông tin trên thị trường. Tuy nhiên thông tin trên thị trường chứng khoán thường bất cân xứng. Điểm bất cân xứng đầu tiên là giữa các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp như các ngân hàng hay các công ty chứng khoán thì việc tìm kiếm nắm bắt các luồng thông tin sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều so với các nhà đầu tư cá nhân. Việc bất cân xứng trong thu thập thông tin dẫn đến sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Thêm nữa là sự bất cân xứng giữa các nhà đầu tư với các tổ chức môi giới chứng khoán. Các tổ chức môi giới chứng khoán thường có quy mô lớn, đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn hơn so với các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư đơn lẻ nên việc nắm bắt thông tin dễ dàng hơn. Hơn nữa, họ có thể lợi dụng các mối quan hệ để biết được các thông tin nội bộ về tổ chức phát hành có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán trong khi các thông tin này chưa được công bố ra công chúng. Việc rò rỉ thông tin nội gián này sẽ gây thiệt hại cho đông đảo nhà đầu tư cá nhân không có mối quan hệ.

  Như vậy, khi tham gia thị trường chứng khoán, việc tìm hiểu nắm bắt thông tin đối với các nhà đầu tư là vô cùng quan trọng. Ở đề tài “Để thành công trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần biết những thông tin gì?” này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách tiếp cận các nguồn thông tin từ thị trường chứng khoán và 3 phương pháp xử lý thông tin hiệu quả, đó là: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và học thuyết kỳ vọng hợp lý.


  Xem Thêm: Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường chứng khoán.liên hệ thị trường việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường chứng khoán.liên hệ thị trường việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status