Đề tài: Thực trạng, một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định đầu tư bất động sản tại Ngân hàng Habubank


MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ TẠI NGÂN HÀNG HABUBANK


1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng HaBuBank

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng HaBuBank

1.1.2. Hệ thống tổ chức bộ máy và quản lý của Ngân hàng HaBuBank

1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm qua

1.1.3.1. Về nguồn vốn huy động

1.1.3.2. Về tình hình cho vay

1.1.3.3. Về kết quả tài chính

1.2. Tình hình thẩm định tại Ngân hàng HaBuBank

1.2.1. Khái quát tình hình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng HaBuBank

1.2.2. Quy trình thẩm định đầu tư tại Ngân hàng HaBuBank

1.2.3. Nội dung thẩm định về bất động sản tại Ngân hàng HaBuBank

1.2.3.1. Cơ sở cho việc thẩm định

1.2.3.2. Nội dung thẩm định dự án về bất động sản

1.2.3.2.1. Thẩm định về hồ sơ vay vốn

1.2.3.2.2. Thẩm định về khách hàng vay vốn

1.2.3.2.3. Thẩm định về dự án đầu tư

1.2.3.2.4. Thẩm định về các biện pháp bảo đảm tiền vay

1.2.3.3. Phương pháp thẩm định

1.3. Đánh giá tình hình thẩm định về bất động sản

1.3.1. Ví dụ về dự án thẩm định bất động sản “Trung tâm thương mại và khách sạn Hoàn Cầu” ở Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

1.3.1.1. Về khách hàng vay vốn

1.3.1.2. Dự án đầu tư “Trung tâm thương mại và khách sạn Hoàn Cầu” ở Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

1.3.1. Những kết quả đạt được trong quá trình thẩm định về bất động sản

1.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thẩm định đầu tư về bất động sản

1.3.2.1. Những hạn chế

1.3.2.2. Những nguyên nhân


CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG HABUBANK

2.1. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng trong những năm tới

2.2. Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư về bất động sản

2.3. Các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thẩm định đầu tư về bất động sản tại Ngân hàng

2.3.1. Tăng cường nhận thức về vị trí vai trò của công tác thẩm định

2.3.2. Hoàn thiện nội dung và nâng cao phương pháp thẩm định

2.3.3. Đào tạo và tuyển chọn về cán bộ thẩm định

2.3.4. Nâng cao chất lượng thông tin thu thập

2.3.5. Nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành, quản lý

2.3.6. Về công nghệ, thiết bị

2.3.7. Tăng kinh phí cho công tác thẩm định

2.3.8. Những giải pháp khác

2.3.9. Một số kiến nghị


Xem Thêm: Thực trạng, một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định đầu tư bất động sản tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định đầu tư bất động sản tại sẽ giúp ích cho bạn.