Đề Tài : Hoàn thiện phương pháp tính giá dự thầu xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4


MỤC LỤC​LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG TỚI PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 2


1.1.Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 2

1.1.1.Giới thiệu chung về cụng ty .2

1.1.2.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 2

1.1.3.Nhiệm vụ chức năng, các lĩnh vực kinh doanh 3

1.1.3.1.Nhiệm vụ chức năng .3

1.1.3.2.Cỏc lĩnh vực kinh doanh của Cụng ty .4

1.1.4.Bộ mỏy quản lớ .6

1.2.Một số đặc điểm của Cụng ty .8

1.2.1.Về nhõn lực 8

1.2.2.Về sản phẩm và thị trường của Cụng ty .9

1.2.3.Về cụng nghệ 9

1.2.4.Về năng lực máy móc thiết bị (Có danh mục máy móc thiết bị kèm theo ở phụ lục số 1) .11

1.3.Kết quả kinh doanh chủ yếu của Cụng ty .12

1.3.1.Cỏc chỉ tiờu về kết quả kinh doanh . .12

1.3.2.Cỏc chỉ tiờu hiệu quả kinh doanh .14

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 .15

2.1. Thực trạng xác định giá dự thầu xõy lắp tại Cụng ty . 15

2.1.1.Các yêu cầu và căn cứ xác định giá dự thầu xây lắp .15

2.1.1.1.Các yêu cầu xác định giá dự thầu xây lắp 15

2.1.1.2.Các căn cứ xác định giá dự thầu xây lắp 16

2.1.2. Tổ chức phõn cụng lập giỏ dự thầu .17

2.1.3. Các bước lập giá dự thầu xây lắp 19

2.1.3.1. Quy trỡnh lập giỏ dự thầu xõy lắp .20

2.1.3.2. Các bước cụ thể xác định giá dự thầu 22

2.2.Xác định giá dự thầu cho gói thầu kho dự trữ Thuỷ Nguyên - Hải Phũng .29

2.2.1.Cơ sở lập giá dự thầu 29

2.2.2. Xác định đơn giá chi tiết cho từng công việc của các hạng mục .29

2.2.3. Tổng hợp chi phớ xõy dựng cho cỏc hạng mục 33

2.2.4. Tớnh giỏ dự thầu cụng trỡnh .34

2.3. Đánh giá tổng quan tổng quan về phương pháp tính giá dự thầu tại Cụng ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4 35

2.3.1. Những mặt tớch cực .35

2.3.2. Những tồn tại .36

2.3.3. Nguyờn nhõn của những tồn tại .37

2.3.3.1. Nguyờn nhõn khỏch quan .37

2.3.3.2. Nguyờn nhõn chủ quan .38

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 .40

3.1. Cỏc giải phỏp .40

3.1.1. Xõy dựng hệ thống thụng tin phục vụ lập giỏ dự thầu .40

3.1.2. Bỏ giỏ thầu linh hoạt theo từng cụng trỡnh 43

3.1.3. Một số giải phỏp giảm chi phớ thành phần giỏ dự thầu .46

3.1.4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lập giá dự thầu .49

3.2. Kiến nghị 51

KẾT LUẬN 53


Xem Thêm: Hoàn thiện phương pháp tính giá dự thầu xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương pháp tính giá dự thầu xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4 sẽ giúp ích cho bạn.