Đề Tài : Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nam ĐịnhMỤC LỤC​LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1.Khái quát hoạt động cho vay dự án của ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại. 3

1.1.2. Các hoạt động chính của ngân hàng thương mại. 3

1.1.3. Tín dụng dự án của ngân hàng thương mại. 5

1.2. Sự cần thiết thẩm định tài chính dự án 7

1.2.1. Thẩm định tài chính dự án là gỡ?: 7

1.2.2. Các bước lập dự án. 7

1.2.3. Sự cần thiết thẩm định tài chính dự án. 9

1.3. Nội dung thẩm định tài chính dự án của Ngân hàng thương mại. 10

1.3.1. Quy trỡnh thẩm định dự án. 10

1.3.2. Phương pháp thẩm định. 12

1.3.3. Chỉ tiờu thực hiện tài chớnh dự ỏn 16

1.3.4. Yếu tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng . 21


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM ĐỊNH 25

2.1. Tổng quan về ngân hàng Đầu tư và phát triển Nam Định. 25

2.1.1. Tổng quan về ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. 25

2.1.2. Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định 26

2.1.3. Phũng thẩm định và quản lý tớn dụng tại ngõn hàng đầu tư và phát triển Nam Định. 27

2.1.4. Tỡnh hỡnh kinh doanh tại ngõn hàng Đầu tư và phát triển Nam Định. 27

2.2. Thực trạng hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng Đầu tư và phát triển Nam Định. 31

2.2.1. Quy trỡnh và nội dung thẩm định tài chính của ngân hàng Đầu tư và phát triển Nam Định. 31

2.2.2. Công tác thẩm định trong việc cho vay dự án đầu tư . 36

2.3. Đánh giá kết quả đạt được. 52

2.3.1. Kết quả đạt được. 52

2.3.2. Những tồn tại và hạn chế. 54

2.3.3. Một số nguyờn nhõn. 56


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM ĐỊNH 60

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh và cho vay dự án tại chi nhánh ngân hàng và đầu tư phát triển Nam Định. 60

3.1.1. Định hướng chung. 60

3.1.2. Một số định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư . 62

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay tại ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định. 63

3.2.1.Giải phỏp hoàn thiện quy trỡnh thẩm định dự án đầu tư . 64

3.2.2. Giải pháp để hoàn thiện nội dung thẩm định dự án 68

3.2.3.Nâng cao chất lượng của công tác thu thập thong tin trong thẩm định dự án đầu tư . 70

3.2.4. Giải phỏp về nhân tố con người. 71

3.2.5. Lập quỹ thẩm định dự án đầu tư . 72

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư 73

3.3.1.Về phía ngân hàng Nhà Nước. 73

3.3.2. Về phía nhà nước và các cơ quan hữu quan. 73

3.3.3. Kiến nghị với Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam . 76

3.3.4. Kiến nghị với chủ đầu tư . 77

KẾT LUẬN 78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79Xem Thêm: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và sẽ giúp ích cho bạn.