Đề Tài : Lập và quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp CANSLIM
MỤC LỤC​CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CANSLIM 2

1.1. Khái niệm danh mục đầu tư và sự cần thiết phải đầu tư theo danh mục. 2

1.1.1. Khái niệm danh mục đầu tư 2

1.1.2. Sự cần thiết phải đầu tư chứng khoán theo danh mục 2

1.1.2.1. Đối với nhà đầu tư trên thị trường 2

1.1.2.2. Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán 3

1.2. Lý thuyết về danh mục đầu tư 4

1.2.1. Lý thuyết về sự lựa chọn tài sản đầu tư 4

1.2.2. Lý thuyết về thị trường hiệu quả 4

1.2.3. Lý thuyết quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận 5

1.2.4. Lý thuyết đa dạng hóa 5

1.2.5. Lý thuyết lựa chọn cổ phiếu theo mụ hỡnh của Markowitz 6

1.2.5.1. Mụ hỡnh của Markowitz 6

1.2.5.2. Chỉ số đánh giá hiệu quả của danh mục 10

1.3. Quản lý danh mục đầu tư 10

1.3.1. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư 10

1.3.2. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư 11

1.4. Phương pháp CANSLIM 12

1.4.1. C: Lợi tức trờn cổ phần quý hiện tại (Current Quarterly Earings per share) 12

1.4.1.1. Giới thiệu về chỉ số EPS 12

1.4.1.2. Cỏch sử dụng chỉ số EPS theo CANSLIM 12

1.4.2. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (A: Annual Earnings increases). Tỡm sự gia tăng đột biến 15

1.4.2.1. Tiờu chớ về A 15

1.4.2.2. P/E và việc sử dụng sai ý nghĩa của nú. 15

1.4.3. N: Sản phẩm mới,lónh đạo mới,đỉnh giá mới (New Products, New qualified Management, new highs) 21

1.4.4. S: Quy luật cung cầu của cổ phiếu (Supply and Demand) 21

1.4.4.1. Lượng cổ phiếu được cung cấp lớn hay nhỏ. 22

1.4.4.2. Tỏch cổ phần quá mức có thế gây ảnh hưởng xấu 22

1.4.4.3. Tỡm những cụng ty đang mua cổ phiếu của chính họ trên thị trường tự do 23

1.4.4.4. Tỉ suất nợ thấp là dấu hiệu tốt 23

1.4.4.5. Đánh giá cung 24

1.4.5. L: Dẫn đầu đội sổ (Leader/Laggard) 24

1.4.6. I: Sự bảo trợ của cỏc tổ chức (Institutional Sponsorship) 25

1.4.6.1. Chỳ ý cả chất lượng lẫn số lượng 26

1.4.6.2. Mua những công ty có số lượng tổ chức bảo trợ tăng lên. 26

1.4.6.3. Chú ý những khoản đầu tư củng cố vị trí trong quý gần nhất. 27

1.4.7. Market Trend (Xu hướng thị trường). 27

1.5. Thời điểm bán ra và những chú ý. 27

1.5.1. Theo phân tích cơ bản. 27

1.5.2. Theo phõn tớch kỹ thuật 28

1.5.2.1. Các cực đỉnh 28

1.5.2.2. Khối lượng giao dịch thấp và những vận động yếu khác 31

1.5.2.3. Cỏc khu vực hỗ trợ sụp đổ. 33

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ Ở CÔNG TY FIT 34

2.1. Giới thiệu công ty FIT và phương pháp đầu tư CANSLIM 34

2.2. Phương pháp CANSLIM hiệu chỉnh (Bộ lọc cổ phiếu) 35

2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phân tích cơ bản 35

2.2.1.1. Chỉ tiêu về ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp : 35

2.2.1.2. Chỉ tiờu về vị thế công ty trong ngành, chiến lược phát triển(Bước 2) 35

2.2.1.3. Chỉ tiêu về cơ cấu cổ đông, Ban lónh đạo (tương ứng tiêu chuẩn I trong Canslim - Bước 3). 36

2.2.1.4. Chỉ tiờu tài chính (Bước 4): 36

2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phân tích kỹ thuật (Bước 5) 37

2.2.2.1. Chỉ tiờu về tớnh thanh khoản: 38

2.2.2.2. Chỉ tiêu về hỗ trợ từ các nhà đầu tư , tổ chức lớn 38

2.2.2.3. Tỷ lệ vốn hoá thị trường: 38

2.3. Xác định danh mục đầu tư ở công ty FIT 38

2.3.1. Xác định cổ phiếu trong danh mục 38

2.3.2. Xác định tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục 39

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC 41

3.1. Giới thiệu về một số chỉ bỏo trong phõn tớch kỹ thuật 41

3.1.1. Đường xu thế. 41

3.1.2. Đường khối lượng 43

3.1.3. Đường MA 43

3.1.3.1. í nghĩa 44

3.1.3.2. Cụng thức tớnh 45

3.1.3.3. Ứng dụng thực tế 46

3.1.4. Đường MACD 47

3.1.4.1. í nghĩa 47

3.1.4.2. Cách xác định 48

3.1.4.3. Ứng dụng của MACD 48

3.1.5. Đường RSI 49

3.1.5.1. í nghĩa 49

3.1.5.2. Cụng thức 49

3.1.5.3. Cỏch sử dụng chỉ số 50

3.1.6. Dải Bollinger Band 50

3.1.6.1. í nghĩa 50

3.1.6.2. Cụng thức 52

3.1.6.3. Ứng dụng thực tế 52

3.2. Ứng dụng phõn tớch kỹ thuật vào mua bỏn cổ phiếu 53

3.3. Đánh giá danh mục 68

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

PHỤ LỤC 73Xem Thêm: Lập và quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp CANSLIM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập và quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp CANSLIM sẽ giúp ích cho bạn.