Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tăng cường thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


  Đề tài : Tăng cường thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


  MỤC LỤC​  CHƯƠNG 1: Lí LUẬN CHUNG VỀ THU HÚT FDI VÀO KHU
  CễNG NGHIỆP 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ FDI . 4
  1.1.1. Khỏi niệm về FDI . 4
  1.1.2. Phõn loại FDI 6
  1.1.2.1. Theo hỡnh thức thõm nhập. 6
  1.1.2.2. Theo qui định của pháp luật Việt Nam. 7
  1.1.3. Tác động của FDI tới nền kinh tế của nước nhận đầu tư . 9
  1.1.3.1. Tác động tích cực của FDI . 9
  1.1.3.2. Tác động tiêu cực của FDI . 12
  1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU HÚT FDI . 14
  1.2.1. Khỏi niệm thu hỳt FDI và bản chất của việc thu hỳt FDI . 14
  1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI 15
  1.2.2.1. Cỏc nhõn tố liờn quan đến môi trường quốc tế. 15
  1.2.2.2. Các nhân tố liên quan đến nước tiếp nhận đầu tư . 16
  1.3 THU HÚT FDI VÀO KCN. 21
  1.3.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trũ của KCN. 21
  1.3.1.1. Khỏi niệm KCN 21
  1.3.1.2. Đặc điểm KCN. 23
  1.3.1.3. Vai trũ của KCN 23
  1.3.2. Đặc điểm của việc thu hút FDI vào KCN 24
  1.3.3. Nội dung của việc thu hỳt FDI vào KCN. 25
  1.3.3.1. Xác định mục tiêu thu hút FDI vào KCN. 26
  1.3.3.2. Xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư trong KCN. 27
  1.3.3.3. Xác định các nhà đầu tư mục tiêu cho các lĩnh vực/sản phẩm trong KCN. 32
  1.3.3.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào KCN. 32
  1.3.3.5. Thẩm tra, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư đầu tư vào KCN. 34
  1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào KCN 34
  1.3.5. Các chỉ tiêu đo lường hoạt động thu hút FDI vào KCN. 36
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ TRONG GIAI ĐOẠN 2004 - 2008 38
  2.1. GIỚI THIỆU VỀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 38
  2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành vựng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 38
  2.1.2. Lợi thế so sỏnh của vựng. 40
  2.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ. 42
  2.3. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC NÔI DUNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ GIAI ĐOẠN 2004 - 2008 43
  2.3.1. Xác định mục tiêu thu hút FDI vào KCN. 43
  2.3.2. Xõy dựng và hoàn thiện mụi trường đầu tư trong các KCN 43
  2.3.2.1. Xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển các KCN. 43
  2.3.2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN. 45
  2.3.2.3. Xõy dựng hệ thống biện pháp ưu đói về kinh tế. 48
  2.3.2.4. Xây dựng cơ chế đầu tư và tổ chức quản lý KCN. 54
  2.3.2.5. Xõy dựng chớnh sỏch, phỏp luật dối với KCN. 56
  2.3.3. Xác định nhà đầu tư mục tiêu cho từng lĩnh vực/sản phẩm trong KCN. 60
  2.3.4. Xúc tiến đầu tư vào các KCN. 60
  2.3.5. Thẩm tra, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư vào KCN cho các nhà đầu tư . 62
  2.4. TèNH HèNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIấU THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ. 63
  2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ. 68
  2.5.1. Những ưu điểm trong thu hút FDI vào các KCN ở vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 68
  2.5.2. Những tồn tại và hạn chế trong thu hút FDI vào các KCN ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 71
  2.5.3. Nguyờn nhõn của cỏc tồn tại và hạn chế trờn. 74
  CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 79
  3.1. BỐI CẢNH THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2015. 79
  3.1.1. Cỏc nhõn tố quốc tế và khu vực 79
  3.1.2. Các nhân tố trong nước 82
  3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ. 85
  3.2.1. Mục tiêu phát triển KCN ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2015 và tầm nhỡn đến năm 2020. 85
  3.2.2. Định hướng phát triển các KCN ở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 86
  3.3. ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ. 88
  3.4. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ. 89
  3.4.1. Nhúm giải phỏp về quy hoạch. 89
  3.4.2. Nhóm giải pháp về luật pháp, chính sách đối với KCN. 91
  3.4.3. Nhóm giải pháp về xúc tiến đầu tư vào KCN. 94
  3.4.4. Nhóm giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng. 95
  3.4.5. Nhóm giải pháp về cải cách hành chính trong các KCN để tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc thu hút FDI . 96
  KẾT LUẬN 98
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100  Xem Thêm: Tăng cường thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status