Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở Việt Nam giai đoạn 1991 - 2000 và Một số Giải pháp nhằm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở Việt Nam giai đoạn 1991 - 2000 và Một số Giải pháp nhằm


  Đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở VN giai đoạn 1991 - 2000 và Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trong thời gian tới


  MỤC LỤC 1


  LỜI MỞ ĐẦU 4


  PHẦN I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG 6

  I .Đầu tư phát triển 6

  1 Khái niệm và đặc điểm của đầu tư phát triển 6

  1.1.Khái niệm 6

  1.2.Đặc điểm 7

  2- Vai trò của đầu tư 8

  2.1. Trên giác độ nền kinh tế của đất nước 8

  2.1.1. Đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu 8

  2.1.2.Đầu tư tác động hai mặt đến sự tăng trưởng và ổn định kinh tế 8

  2.1.3. Đầu tư có tác dụng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 10

  2.1.4 Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế 11

  3. Nguồn vốn đầu tư 11

  3.1. Vốn trong nước 11

  3.2. Nguồn vốn nước ngoài 12

  II Đầu tư Xây Dựng cơ bản 13

  1. Khái niệm và vai trò của đầu tư Xây Dựng Cơ Bản 13

  1.1. Khái niệm 13

  1.1.1.Khái niệm Đầu tư Xây Dựng cơ Bản 13

  1.1.2. Nội dung và đặc điểm của Xây Dựng Cơ Bản 14

  1.2 Vai trò của Đầu tư Xây Dựng Cơ Bản 15

  2. Vốn đầu tư XDCB 16

  2.1. Khái niệm 16

  2.2. Nguồn hình thành vốn đầu tư XDCB 17

  2.3.Cấu thành vốn đầu tư XDCB 18

  2.3.1.Vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt 18

  2.3.2. Vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho đối tượng xây dựng 19

  2.3.3. Những chi phí XDCB khác làm tăng giá trị tài sản cố định 19

  3. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản 20

  4. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư XDCB 21

  4.1- Kết quả hoạt động đầu tư XDCB 21

  4.1.1.Khối lượng vốn thực hiện 21

  4.1.2. Tài sản cố định và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm 23

  4.2-Hiệu quả sử dụng vốn của hoạt động đầu tư XDCB 25

  III Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 31

  1. Khả năng huy động và phân bổ nguồn vốn theo cấu thành vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 31

  2. Cơ chế quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền 33

  3.Trong quá trình đầu tư 33


  PHẦN II TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 1991-2000 35

  I - Thực trạng đầu tư phát triển ở việt nam giai đoạn 1991-2000 35

  1. Khối lượng vốn thực hiện 35

  2. Tình hình cụ thể về cơ cấu các nguồn vốn 38

  2.1. Cơ cấu theo nguồn vốn 38

  2.2. Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành 40

  2.3. Cơ cấu đầu tư theo vùng kinh tế 41

  2.3.1. Cơ cấu vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện được trong 10 năm qua (1991-2000) 42

  II Tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư XDCB 45

  1. Tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư XDCB thời kỳ 1991-1995 45

  2. Vốn đầu tư XDCB trong năm 2001 56

  III. Đánh giá kết quả và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB 58

  1. Kết quả thực hiện đầu tư trong 10 năm 1991- 2000 58

  2. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 60

  2.1. Hiệu quả tài chính 61

  2.2. Hiệu quả xã hội 64

  2.3. Hiệu quả trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ 64

  3. Những tồn tại còn gặp phải trong quá trình sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ở nước ta 65

  3.1. Đầu tư dàn trải 65

  3.2. Trong đầu tư XDCB tiến độ đầu tư còn chậm 66

  3.3. Cơ cấu đầu tư trong XDCB còn có mặt chưa hợp lý 68

  3.4. Tình trạng vốn chờ dự án trong những năm gần đây 69

  3.5. Lãng phí thất thoát vốn trong đầu tư Xây dựng cơ bản 70


  PHẦN 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 73

  I - Định hướng đầu tư XDCB trong thời gian tới 73

  1. Mục tiêu phát triển : 73

  2. Dự kiến cơ cấu nguồn vốn đầu tư XDCB 74

  3. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư XDCB theo ngành kinh tế 75

  II - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB 77

  1. Giải pháp huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển 77

  2. Hoàn thiện cơ chế chính sách và pháp luật về đầu tư xây dựng 77

  3. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược xây dựng chiến lược đầu tư và kế hoạch hoá đầu tư 83

  4. Trong hoạt động đầu tư XDCB 86

  4.1. Công tác đấu thầu 86

  4.2. Công tác thẩm định 90


  KẾT LUẬN 92


  Xem Thêm: Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở Việt Nam giai đoạn 1991 - 2000 và Một số Giải pháp nhằm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở Việt Nam giai đoạn 1991 - 2000 và Một số Giải pháp nhằm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status