Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng Thương mại cổ phần t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng Thương mại cổ phần t


  l. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.
  Trong nền kinh tế thị trường, vốn tự có là cơ sở hình thành pháp lý
  kinh doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời cũng là yếu tố tài chính
  quan trọng nhất trong việc đảm bảo các khoản nợ đối với khách hàng.
  Trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, vốn tự có còn là yếu tố có ý nghĩa
  quyết định sống còn đến sự hình thành và phát triển lâu dài của ngân
  hàng. Duy trì quy mô vốn tự có hợp lý, đảm bảo khả năng tăng trưởng
  vốn tự có mạnh mẽ phù hợp với chiến lược phát triển có ảnh hưởng rất
  lớn đến năng lực tài chính của ngân hàng. Nói khác đi, khi vốn tự có
  của ngân hàng được quản lý hữu hiệu theo công nghệ hiện đại bằng
  những tiêu chuẩn an toàn tiên tiến, năng lực tài chính của ngân hàng sẽ
  được nhân lên nhiều lần. Năng lực tài chính cao và lành mạnh là điều
  kiện cơ bản để ngân hàng tăng cường năng lực cạnh tranh, tăng cường
  khả năng tự bảo vệ trước các rủi ro.
  Nhằm giúp các NHTMCP TP.HCM nhanh chóng hiện đại hóa, phù
  hợp với sự phát triển của các chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn và thực
  tiễn của Việt Nam, qua đó đẩy mạnh tăng trưởng, mở rộng khả năng
  sinh lợi, từng bước xác lập được vị thế cạnh tranh bền vững trên thị
  trường, tác giả đã lựa chọn đề tài “Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi
  trường cạnh tranh lành mạnh cho các NHTMCP TP.HCM” để thực hiện
  luận án tiến sĩ của mình.
  ll. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
  Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ các luận cứ
  khoa học cả về lý luận và thực tiễn quản lý vốn tự có của NHTM trong
  nền kinh tế thị trường. Khảo cứu thực trạng quản lý vốn tự có và đề
  xuất hệ thống các giải pháp đổi mới toàn diện hoạt động quản lý vốn
  2
  tự có phù hợp với yêu cầu chuẩn hóa an toàn vốn trong hoạt động
  ngân hàng quốc tế, tạo điều kiện để các NHTMCP TP.HCM phát
  triển hiệu quả, ổn định và bền vững.
  3
  lll. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống lý luận về quản lý
  vốn tự có, hệ thống pháp luật, hệ thống các chuẩn mực đánh giá, giám
  sát an toàn vốn, trọng tâm nghiên cứu là các vấn đề về kỹ năng quản
  lý vốn tự có của NHTM và phương thức quản lý vốn tự có của cơ quan
  giám sát ngân hàng theo yêu cầu của BIS, tại các NHTMCP
  TP.HCM.
  lV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU.
  Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học
  kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh, xử lý hệ thống, mô
  hình hóa kinh tế vĩ mô, có đối chứng với các phương pháp nghiên cứu
  khoa học khác. Luận án đã tiếp thu ý kiến phản biện của nhiều
  chuyên gia, cán bộ quản lý, điều hành liên quan để hoàn thiện các giải
  pháp.
  V. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN.
  Sửa đổi thể chế quyền sở hữu vốn cổ phần phù hợp với những đổi
  mới từ Luật doanh nghiệp. Phát triển hoạt động của ngân hàng theo
  mô hình tập đoàn tài chính đa năng, định vị lại thị trường mục tiêu;
  Đổi mới cơ cấu vốn tự có an toàn, xây dựng chiến lược tái cấu trúc
  sở hữu vốn cổ phần bền vững. Đổi mới chương trình, nội dung, cơ chế,
  chính sách quản lý, giám sát, đánh giá an toàn vốn phù hợp với yêu cầu
  phát triển của nền kinh tế và lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế;
  Đổi mới quản lý, đánh giá vốn tự có an toàn theo hướng mở rộng
  khung tỷ lệ theo khả năng đáp ứng vốn và mức độ rủi ro, áp dụng hệ
  thống chỉ tiêu đa dạng có điều kiện, thực hiện cơ chế quản lý đa phân
  tầng.
  VI. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN.

  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý vốn tự có của NHTM;
  Chương 2: Thực trạng quản lý vốn tự có tại các NHTMCP TP.HCM;
  Chương 3: Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh
  lành
  mạnh cho các NHTMCP TP.HCM.


  Xem Thêm: Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng Thương mại cổ phần t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng Thương mại cổ phần t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status