Đề tài nghiên cứu :Nghiên cứu một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản nhà đất tại Hà NộiMỞ ĐẦUCùng với thị trường vốn thị trường lao động thì thị trường bất động sản là một thị trường quan trọng và là một trong những thị trường cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất. Kể từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường thị thị trường này thực sự phát triển. Thị trường bất động sản là một bộ phận của nền kinh tế thị trường và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Thủ đô Hà Nội là một trung tâm văn hoá và kinh tế của cả nước, tại đây thị trường bất động sản cũng sớm phát triển tuy nhiên sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập và tự phát thể hiện ở việc tình trạng mất cân đối cung cầu, thông tin thiếu đầy đủ không minh bạch và khó tiếp cận, tỷ lệ giao dịch phi chính quy cao Tình trạng này đã kéo theo nhiều hậu quả như sự phát triển lộn xộn, thất thu cho ngân sách nhà nước, người dân hoang mangTìn ra biện pháp để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và có hiệu quả là vấn đề cấp bách hiện nay. Trước tình hình trên được sự giúp đỡ và gợi ý của GS – TSKH Nguyễn Mậu Bành và TS Vũ Thị Hoà em đã đi vào nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản nhà đất tại Hà Nội”Thị trường BĐS – nhà đất nói riêng và thị trường BĐS nói chung có vị trí rất lớn, có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của thị trường này kéo theo nhiều ngành kinh tế khác phát triển theo. Có thể nói đó là “hàn thử biểu” của nền kinh tế, khi nó phát triển là cả nền kinh tế bừng phát triển sôi động – biểu hiện của nền kinh tế tăng trưởng, phát triển, đất nước phồn thịnh, khi nó suy thoái thì thị trừơng nói chung và cả nền kinh tế đất nước sẽ đóng băng, tiêu điều, đình đốn (trừ trường hợp nền kinh tế bong bóng).Thị trường BĐS – nhà đất ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã có từ lâu, có thể khẳng định nó có từ trước khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tuy nhiên bên cạnh những tích cực mà sự phát triển của thị trường BĐS - nhà đất mang lại cho thành phố vẫn còn tồn tại một số yếu kém như: tỷ lệ giao dịch phi chính thức cao, thị trường phát triển lộn xộn tự phát, sự mất cân đối quá lớn giữa cung và cầu, thông tin thị trường ít khó tiếp cận. Trong những năm tới mục tiêu phát triển của Hà Nội đó là tăng diện tích bình quân đầu người lên 10 m2/người, mỗi gia đình có nhà ở độc lập, quy mô mỗi căn hộ tối thiểu 2 phòng/ căn hộ, phát triển thêm 5,6 triệu m2 trong đó xây dựng các dự án nhà dể bán và cho thuê là 3,5 triệu m2 diện tích nhà ở dành cho cán bộ công nhân viên chức khoảng 30% (1 triệu m2), xây dựng nhà ở cho sinh viên là 100.000 m2, xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung là 100.000 m2, di dời giải toả nhà ở kênh rạch, các khu nhà ổ chuột là 2000 căn hộ (Nguồn: Chương trình phát triển nhà đô thị năm 2001 – 2005), do đó trong tương lai thị trường BĐS – nhà đất sẽ phát triển mạnh.Chính vì vậy để thúc đẩy và khuyến khích sự phát triển của thị trường BĐS – nhà đất việc đề ra một hệ thống các giải pháp toàn diện và đồng bộ là vấn đề mang tính thời sự và bức xúc.

Hình thành đồng bộ và tiếp tục phát triển, hoàn thiện các loại hình thị trường đi đôi với xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế, để thị trường năng động, có hiệu quả, có trật tự kỷ cương trong môi trường cạnh tranh lành mạnh là nội dung quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu rõ: “Thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng XHCN, đặc biệt quan tâm tới các thị trường quan trọng hiện này chưa có hoặc còn sơ khai như: thị trường lao động, thị trường chứng khoán, thị trường BĐS, thị trường khoa học công nghệ”.


Xem Thêm: Đề tài nghiên cứu :Nghiên cứu một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản nh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề tài nghiên cứu :Nghiên cứu một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản nh sẽ giúp ích cho bạn.