Đề tài:
THỰC TRẠNG CÁC KCN TẠI VIỆT NAM
Có thể nói bức tranh toàn cảnh của các KCN Việt Nam tới nay còn nhiều khoảng sáng tối khác nhau . Những gì mà KCN gặt hái được chỉ là bước đầu và còn quá khiêm tốn , chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng , thế mạnh của nó , trong khi đó những khó khăn tồn tại vẫn rất nhiều , nhưng suy cho đến cùng hiện tượng đó là khó tránh khỏi .
Vấn đề đặt ra hiện nay là trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng và dự báo triển vộng năm tới cần tiến hành rà soát điều chỉnh lại quy hoạch phát triển các KCN hiện có cũng như sẽ xây dựng mới sao cho thật thiết thực và hiệu quả với phương châm là không lên hướng vào tăng số lượng mà chủ yeéu là phải thu hút được các nhà đầu tư kể cả trong và ngoài nước vào KCN đã có , nhanh chóng lấp đầy diện tích đã xây dựng . Việc thực hiện phương châm trên không phải chỉ ngày một ngày hai mà nó là cả quá trình rất dài . Đồng thời phải thực sự ủng hộ , phối hợp tham gia tích cực của Đảng , Chính Phủ ,của các cấp các ngành có liên quan nhằm đưaKCN phát triển lên tầm cao mới . Trong tương lai không xa KCN sẽ góp phần xứng đáng trong việc phát triển công nghiệp , đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước .
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 3
I. Những vấn đề chung về KCN 3
1. Khái niệm , phân loại , cơ cấu tổ chức của một KCN 3
1.1.Khái niệm 3
1.2. Phân loại 3
1.3. Cơ cấu tổ chức của một KCN 3
2. Tính tất yếu khách quan về thành lập KCN tại Việt Nam 4
3. Những nhân tố thu hút vốn đầu tư vào các KCN 7
II. Thực trạng các KCN tại Việt Nam 9Xem Thêm: Thực trạng các kcn tại việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng các kcn tại việt nam sẽ giúp ích cho bạn.