Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự thầu tại Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU

1. Thông tin chung về Công ty

2. Quá trình hình thành Công ty và phát triển Công ty.

3. Đặc điểm thị thường

4.Cơ cấu tổ chức

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU TRONG THỜI GIAN QUA

1. Quy trình tham gia dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu

1.1. Tìm kiếm thông tin về các gói thấu

1.2. Tiếp xúc làm việc với bên mời thầu

1.3. Lập hồ sơ dự thầu

1.4.Tham gia mở thầu

1.5. ký hợp đồng kinh doanh

1.6. Thực hiện hợp đồng và theo dõi kiểm tra

2.Ví dụ. gói thầu xây dựng nhà máy luyện thép ở huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh

2.1 Tìm kiếm thông tin về các gói thấu

2.2 Lập hồ sơ dự thầu

2.3. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu

2.4. Kết quả dự thầu của gói thầu xây lắp công trình nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh

2.5. Thương thảo và ký kết hợp đồng

3. Những nhân tố, đặc điểm ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty

3.1. Năng lực tài chính

3.2. Năng lực về máy móc trang thiết trị

3.3. Chất lượng nguồn nhân lực

3.4. Chất lượng Hồ sơ dự thầu

4. Đánh giá công tác dư thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu

4.1. Tình hình thực hiện công tác dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu trong những năm gần đây

4.2. Những hạn chế mà Công ty còn tồn tại trong công tác dự thầuCHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIÊN CÔNG TÁC DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUÓC TẾ Á CHÂU


I. Phương hướng nhiệm vụ của Công ty trong thời gian sắp tới

1. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới

a. mục tiêu chung

2. Định hướng công tác dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu

II. MỘT SỐ GIÁI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU

1.Đổi mới hệ thống máy móc trang thiết bị, công nghệ của Công ty

2. Tích cực tìm kiếm ,điều tra về các dự án

3. Tăng cường giám sát kiểm tra các công trình

4. Mở rộng quan hệ hợp tác liên doanh , liên kết

5.Đầu tư vào lao động

6.Tăng cường huy động vốn cho công tác dự thầu

7. Giải pháp về tính giá dự thầu

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự thầu tại Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự thầu tại Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu sẽ giúp ích cho bạn.