Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong Chương tr

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong Chương tr


  Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong Chương trình 135 giai đoạn II tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình


  MỤC LỤC​

  LỜI NÓI ĐẦU

  CHƯƠNG I: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135


  I. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

  1. Đầu tư cơ sở hạ tầng

  1.1 Khái niệm

  1.2 Nội dung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

  1.3 Đặc điểm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

  1.4 Vai trò của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển KTXH

  2. Hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng

  2.1 Khái niệm hiệu quả đầu tư

  2.2 Nguyên tắc xác định hiệu quả đầu tư

  2.3 Phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư

  II. ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II (2006-2010)

  1. Giới thiệu Chương trình 135 giai đoạn II

  1.1 Mục tiêu

  1.2 Phạm vi và đối tượng Chương trình

  1.3 Các hợp phần

  1.4 Nguồn vốn

  2. Hợp phần đầu tư cơ sở hạ tầng

  2.1 Đối tượng công trình đầu tư

  2.2 Chủ đầu tư

  2.3 Ban quản lý dự án

  III. KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II CỦA HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

  I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN MINH HÓA

  1. Giới thiệu chung về huyện Minh Hóa

  1.1 Điều kiện tự nhiên

  1.2 Tài nguyên thiên nhiên

  1.3 Nguồn nhân lực

  2.T hực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện

  2.1 Thực trạng các ngành và lĩnh vực kinh tế

  2.2 Thực trạng phát triển các lĩnh vực xã hội

  2.3 Thực trạng nghèo đói

  II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 TẠI HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

  1. Thực trạng hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng

  1.1 Tình hình tổ chức quản lý

  1.2 Công tác triển khai thực hiện

  1.3 Kết quả thực hiện khối lượng các hạng mục công trình

  2. Thực trạng sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng

  III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II TẠI HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

  1. Kết quả đầu tư

  2. Hiệu quả đầu tư

  3. Những tồn tại vướng mắc

  3.1 Về cơ chế chính sách

  3.2 Trong công tác tổ chức, triển khai của các cấp địa phương

  3.3 Về xác định mục tiêu, cơ cấu đầu tư

  3.4 Các bước chuẩn bị đầu tư chưa tốt

  3.5 Năng lực và trình độ thi công của tư vấn và nhà thầu còn yếu

  3.6 Quy chế dân chủ và công khai, minh bạch chưa được phát huy

  3.7 Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, ngành chưa sâu sát

  3.8 Công tác quản lý, khai thác sử dụng và duy tu, bảo dưỡng chưa có cơ chế thực hiện hiệu quả

  3.9 Huy động sự đóng góp của nhân dân còn quá ít, mục tiêu việc làm chưa tạo được

  3.10 Lồng ghép các chương trình dự án khác còn bất cập

  3.11 Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chưa được xây dựng đầy đủ, có căn cứ khoa học và đáng tin cậy


  CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN III TẠI HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

  I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN MINH HÓA ĐẾN NĂM 2015

  1. Mục tiêu chung

  2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

  II. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN III TẠI HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

  1. Giải pháp cho Chương trình 135 giai đoạn III

  1.1 Xác định đúng mục tiêu đầu tư, tập trung trọng điểm

  1.2 Hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK

  1.3 Thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nhận thức cộng đồng

  1.4 Phát huy tối đa nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư cho Chương trình

  2. Điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư

  2.1 Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, nhân dân các xã ĐBKK

  2.2 Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các cá nhân và đơn vị tham gia thực hiện Chương trình

  2.3 Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý và thực hiện Chương trình

  2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  2.5 Xây dựng hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chính xác và lượng hóa hiệu quả hoạt động đầu tư của Chương trình

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong Chương tr
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong Chương tr sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status