Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Na

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Na


  MỤC LỤC

  Trang
  Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN----------------------------------------------------------------------1
  1.1 Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa----------------------------------------------1
  1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ---------------------------------------------2
  1.1.2 Đặc điểm của DNNV----------------------------------------------------------------3
  1.1.3 Vai trò của DNNV trong nền kinh tế----------------------------------------------4
  1.1.4 Những rào cản khi tiếp cận nguồn tài trợ đối với DNNV----------------------6
  1.2 Các nguồn vốn trung và dài hạn tài trợ phát triển DNNV----------------------8
  1.2.1 Khái niệm về nguồn vốn trung- dài hạn------------------------------------------8
  1.2.2 Các kênh tài trợ vốn trung –dài hạn phát triển DNNV-------------------------8
  1.2.2.1 Vay tín dụng ngân hàng-------------------------------------------------------------8
  1.2.2.2 Thuê mua tài chính (Finance Lease)----------------------------------------------9
  1.2.2.3 Vốn huy động trên thị trường chứng khoán------------------------------------10
  1.2.2.4 Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture capital Fund)---------------------------------11
  1.2.2.5 Vốn ưu đãi Nhà nước dành cho khu vực DNNV thông qua các Quỹ hỗ trợ 12
  1.3 Hỗ trợ phát triển DNNV ở các nước và bài học kinh nghiệm vận dụng đối với Việt Nam-------------------------------------------------------------------------------14
  1.3.1 Kinh nghiệm hỗ trợ tài chính phát triển DNNV ở một số nước--------------14
  1.3.2 Bài học kinh nghiệm vận dụng đối với Việt Nam ----------------------------18
  Chương II: THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN PHÁT TRIỂN DNNV Ở VIỆT NAM HIỆN NAY-------------------------------------------------20
  Trang 3
  2.1 Thực trạng hoạt động của DNNV ở Việt Nam trong thời gian qua----------20
  2.1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh--------------------------------------20
  2.1.2 Về cơ cấu nguồn vốn--------------------------------------------------------------21
  2.1.3 Về trình độ công nghệ và thiết bị------------------------------------------------23
  2.1.4 Về phát triển thị trường-----------------------------------------------------------24
  2.1.5 Về mặt bằng kinh doanh ---------------------------------------------------------25
  2.1.6 Về cơ cấu và trình độ nguồn nhân lực------------------------------------------25
  2.2 Cơ hội và thách thức đối với DNNV tại Việt Nam trước xu thế hội nhập hiện nay -------------------------------------------------------------------------------------26
  2.2.1 Cơ hội--------------------------------------------------------------------------------26
  2.2.2 Thách thức--------------------------------------------------------------------------28
  2.3 Thực trạng về nguồn vốn trung và dài hạn cho DNNV hiện nay-------------28
  2.3.1 Nhu cầu vốn của DNNV----------------------------------------------------------28
  2.3.2 Vốn tín dụng ngân hàng-----------------------------------------------------------29
  2.3.3 Tín dụng thuê mua tài chính-nguồn tài trợ hiệu quả đối với DNNV trong giai đoạn hiện nay-----------------------------------------------------------------37
  2.3.4 Vốn tài trợ qua thị trường chứng khoán-----------------------------------------43
  2.3.5 Quỹ đầu tư mạo hiểm-------------------------------------------------------------50
  2.3.6 Vốn ưu đãi của Nhà nước dành cho DNNV thông qua các Quỹ hỗ trợ ----55
  2.4 Những ưu điểm và tồn tại trong tiếp cận vốn trung và dài hạn phát triển DNNV hiện nay----------------------------------------------------------------------------60
  2.4.1 Những ưu điểm tiếp cận vốn trung và dài hạn phát triển DNNV----------------60
  2.4.2 Những tồn tại tiếp cận vốn trung và dài hạn phát triển DNNV hiện nay-------61

  Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN CHO DNNV TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI----------------------------------------------------------------------------------------------------63
  3.1 Định hướng phát triển của DNNV tại Việt Nam trước xu thế hội nhập--------63
  3.2 Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn trung-dài hạn cho các DNNV tại Việt Nam--------------------------------------------------------------------------63
  3.2.1 Các giải pháp hỗ trợ nguồn vốn qua hình thức tín dụng ngân hàng-------------64
  3.2.2 Các giải pháp hỗ trợ nguồn vốn qua hình thức cho thuê tài chính--------------67
  3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ huy động vốn thông qua TTCK-----------------------------71
  3.2.4 Các giải pháp tài trợ nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm ------------------75
  3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ từ vốn ưu đãi của nhà nước dành cho DNNV thông qua các Quỹ hỗ trợ -------------------------------------------------------------------------77
  3.2.6 Các giải pháp đối với DNNV tại Việt Nam ---------------------------------------78
  3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ khác------------------------------------------------------------80
  KẾT LUẬN-----------------------------------------------------------------------------------------84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Na
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Na sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status