Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG .
  . .4
  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI .4
  1.1.1 Khái niệm .4
  1.1.2 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài .5
  1.1.2.1 Mặt tích cực . 5
  1.1.2.2 Mặt tiêu cực 7
  1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 9
  1.1.3.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh . 9
  1.1.3.2 Doanh nghiệp liên doanh .10
  1.1.3.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài . .10
  1.1.3.4 Các hình thức đầu tư đặc thù khác 10
  1.2 TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI SAU KHI VIỆT NAM GIA
  NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 12
  1.2.1 Giới thiệu về WTO . .12
  1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc họat động và chức năng cơ bản của WTO .13
  1.2.2.1 Mục tiêu họat động .13
  1.2.2.2 Nguyên tắc họat động .1 4
  1.2.2.3 Chức năng cơ bản . 16
  1.2.3 Tiến trình gia nhập của Việt Nam .17
  1.2.4 Tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập
  WTO . .18
  1.2.4.1 Những tác động tích cực 18
  1.2.4.2 Những tác động tiêu cực 19
  1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
  NGOÀI . .20
  - 3 -
  1.3.1.1 Kinh nghiệm của Malaysia 20
  1.3.1.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc .22
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI
  VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
  . .25
  2.1 TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  TRONG GIAI ĐOẠN 1988-2006 .25
  2.1.1 Theo ngành sản xuất 25
  2.1.2 Theo địa phương 26
  2.1.3 Theo đối tác đầu tư 28
  2.1.4 Theo hình thức đầu tư .30
  2.2 ĐÓNG GÓP CỦA KHU VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NỀN KINH
  TẾ .31
  2.2.1 Cung cấp vốn đầu tư cho sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam 31
  2.2.2 Đóng góp vào xuất khẩu 32
  2.2.3 Giải quyết công ăn việc làm 34
  2.2.4 Đóng góp vào giá trị tổng sản phẩm quốc nội . 34
  2.2.5 Đóng góp vào ngân sách 34
  2.3 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  THỜI GIAN QUA 35
  2.3.1 Những hạn chế về cơ chế - chính sách tài chính .35
  2.3.1.1 Chính sách thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài .35
  2.3.1.2 Chính sách về thuế .3 7
  2.3.1.3 Chính sách tiền tệ và thị trường tài chính . .39
  2.3.1.4 Về cơ chế giám sát tài chính 41
  2.3.1.5 Về chi phí đầu tư 42
  2.3.2 Một số hạn chế khác 43
  2.3.2.1 Buôn lậu, làm hàng nhái, hàng giả . .43
  2.3.2.2 Sự kém phát triển của những ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ 44
  2.3.2.3 Môi trường pháp lý 46
  2.3.2.4 Cơ sở hạ tầng 47
  - 4 -
  2.3.2.5 Rào cản hành chính . .49
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 51
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN
  ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP
  WTO .
  52
  3.1 MỘT SỐ CÁC CAM KẾT CHÍNH CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO SẼ TĂNG
  KHẢ NĂNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM52
  3.1.1 Cam kết đa phương .52
  3.1.2 Cam kết về thuế nhập khẩu 55
  3.1.2.1 Mức cam kết chung 55
  3.1.2.2 Mức cam kết cụ thể 56
  3.1.3 Cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ 57
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
  TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI . .59
  3.2.1 Hoàn thiện và phát triển hệ thống thị trường tài chính . 59
  3.2.2 Giữ vững cân bằng ngân sách .61
  3.2.3 Chính sách thuế 64
  3.2.4 Hạ thấp chi phí đầu tư 67
  3.2.5 Giải pháp và phương pháp chống chuyển giá . 68
  3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 71
  3.3.1 Ổn định chính trị và duy trì an ninh xã hội 71
  3.3.2 Cải cách hệ thống pháp luật .72
  3.3.3 Đào tạo nguồn nhân lực 73
  3.3.4 Phát triển cơ sở hạ tầng 74
  3.3.5 Cải cách hành chính 76
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 77
  KẾT LUẬN . .79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  CÁC BẢNG PHỤ LỤC  Xem Thêm: Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status