Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  1.1. Khái niệm và các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài
  1.1.1 Khái niệm đầu tư quốc tế
  1.1.2. Nguyên nhân đầu tư quốc tế
  1.1.3. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài
  1.1.4. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài
  1.1.4.1. Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
  1.1.4.2. Hình thức doanh nghiệp liên doanh
  1.1.4.3. Hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
  1.1.4.4. Hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh – chuyển giao (BOT)
  1.1.4.5. Hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO)
  1.1.4.6. Hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)
  1.2. Cơ sơ của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài
  1.2.1. Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài
  1.2.2. Những rào cản của môi trường đầu tư đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài
  1.2.3. Ý nghĩa của nghiên cứu môi trường đầu tư
  1.2.3.1. Đối với nhà quản lý ở tầm vĩ mô
  1.2.3.2. Đối với các nhà đầu tư
  1.2.4. Công tác xây dựng pháp luật, chính sách
  1.2.5. Công tác xúc tiến đầu tư
  1.2.6. Cơ chế về hoạt động tài chính đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài
  1.2.6.1. Quy định về vốn pháp định
  1.2.6.2. Công tác kế toán, kiểm toán, thống kê
  - 4 -
  1.2.6.3. Về quản lý ngoại hối
  1.2.6.4. Quy định về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
  1.3. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công cuộc phát triển kinh tế
  của Việt Nam
  1.3.1. Là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế
  1.3.2. Góp phần tăng thu ngân sách, cải thiện cán cân thanh toán và cán cân vãng
  lai của quốc gia
  1.3.3. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam theo hướng công nghiệp
  hoá, hiện đại hoá
  1.3.4. Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ của Việt Nam
  1.3.5. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế thị trường Việt Nam
  1.3.6. Góp phần giải quyết công ăn, việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và nâng
  cao mức sống cho người lao động
  Kết luận chương 1
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  TẠI TP CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 1988 - 2004
  2.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của TP Cần Thơ
  2.2. Thực trạng ĐTTTNN tại TP Cần Thơ giai đoạn 1988 – 2004
  2.2.1. Thực trạng thu hút ĐTTTNN
  2.2.2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư
  2.2.3. Quy mô dự án đầu tư
  2.2.4. Tình hình ĐTTTNN phân theo ngành
  2.2.5. Hình thức ĐTTTN
  2.2.6. Đối tác đầu tư vào TP Cần Thơ
  2.2.7. ĐTTTNN trong KCN và ngoài KCN
  2.2.8. Thời gian đăng ký hoạt động của các dự án
  2.2.9. Thực trạng các dự án ĐTTTNN
  2.2.10. Tình hình điều chỉnh giấy phép đầu tư
  2.2.11. Tình hình rút giấy phép các dự án đầu tư
  - 5 -
  2.3. Tác động của ĐTTTNN trên địa bàn TP Cần Thơ
  2.3.1. Những tác động tích cực
  2.3.2. Những tác động tiêu cực
  2.4. Bài học kinh nghiệm và nguyên nhân gây cản trở thu hút ĐTTTNN tại TP
  Cần Thơ thời gian qua
  2.4.1. Bài học kinh nghiệm
  2.4.2. Nguyên nhân gây cản trở thu hút ĐTTTNN tại TP Cần Thơ
  Kết luận chương 2
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ
  3.1. Cơ sở cụ thể để xây dựng giải pháp thu hút ĐTTTNN tại TP Cần Thơ
  3.1.1. Dựa vào những tiềm năng phát triển kinh tế của TP Cần Thơ
  3.1.1.1. Cơ sở hạ tầng
  3.1.1.2. Công nghiệp
  3.1.1.3. Nông nghiệp
  3.1.1.4. Thương mại – du lịch
  3.1.1.5. Khoa học công nghệ
  3.1.1.6. Tiềm năng của các khu công nghiệp tập trung
  3.1.1.7. Tiềm năng các trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
  3.1.2. Phát huy lợi thế, đồng thời hạn chế những yếu kém của TP Cần Thơ
  3.1.3. Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội thực tế của TP Cần Thơ
  3.1.4. Căn cứ vào tình hình ĐTTTNN tại TP Cần Thơ thời gian qua
  3.1.5. Căn cứ vào những bài học kinh nghiệm quý giá về thu hút ĐTTTNN mà các
  địa phương khác đã trãi qua
  3.1.6. Căn cứ vào những luận cứ khoa học về giải pháp thu hút ĐTTTNN
  3.2. Xây dựng lộ trình cụ thể về thu hút ĐTTTNN trên địa bàn TP Cần Thơ
  3.2.1. Năm 2005: tạo đà để thực hiện lộ trình thu hút ĐTTTNN
  3.2.2. Giai đoạn 2006 – 2010: đẩy mạnh thu hút ĐTTTNN
  3.2.3. Giai đoạn 2011 – 2020: Cần Thơ - điểm đến thân thiện của các nhà ĐTNN
  - 6 -
  3.3. Những giải pháp thu hút ĐTTTNN trên địa bàn TP Cần Thơ
  3.3.1. Nâng cao năng lực và kỹ năng của cán bộ làm công tác ĐTTTNN tại các cơ
  quan quản lý NN
  3.3.2. Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư
  3.3.2.1. Môi trường chính trị – xã hội
  3.3.2.2. Môi trường văn hoá
  3.3.2.3. Môi trường pháp lý, hành chính
  3.3.2.4. Môi trường kinh tế, tài nguyên
  3.3.2.5. Môi trường cơ sở hạ tầng
  3.3.2.6. Môi trường lao động
  3.3.2.7. Môi trường quốc tế
  3.3.3. Giải pháp tài chính
  3.3.4. Giải pháp Marketing
  3.3.5. Giải pháp về công tác xúc tiến đầu tư
  3.3.6. Giải pháp khác
  3.4. Kiến nghị đối với Trung Ương
  Kết luận chương 3
  PHẦN KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status