Tài chính doanh nghiệp_nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và việc huy động vốn qua phát hành chứng khoán

PHẦN MỞ ĐẦU

Hiện nay với việc phát triển sôi động của thị trường chứng khoán trong nước thì việc huy động vốn thông qua dự án phát hành chứng khoán ra công chúng đang là một kênh huy động vốn đầu tư rất tiềm năng cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên trong thời gian vừa qua có nhiều doanh nghiệp đã tiến hành những đợt phát hành cổ phiếu không thành công như mong muốn.Vậy nguyên nhân của sự việc trên là ở đâu?
Nếu với vị trí của một công ty muốn huy động vốn để tiến hành hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh khi cân nhắc các cách huy động vốn khác nhau thì khi nào hình thức huy động bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng phát huy hiệu quả nhất và thực hiện điều đó như thế nào?
Đề án nhằm giải quyết một số câu hỏi sau.
- Khi nào nên chọn hình thức huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng.
- Phát hành chứng khoán như thế nào để thu được nguồn vốn đầu tư là lớn nhất, phục vụ hiệu quả cho các dự án đầu tư đang thiếu vốn.
- Có thể sử dụng việc phát hành bổ xung để thu hút vốn cho doanh nghiệp trong trường hợp nào?


Xem Thêm: tài chính doanh nghiệp_nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và việc huy động vốn qua phát hành chứng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tài chính doanh nghiệp_nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp và việc huy động vốn qua phát hành chứng sẽ giúp ích cho bạn.