Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU​

Thực tế phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới cho ta thấy rõ một điều rằng không có một nền kinh tế của một quốc gia nào có thể phát triển toàn diện mà không có cơ sở vật chất kỹ thuật bền vững. Vì vậy hoạt động đầu tư là một nhân tố cơ bản quan trọng quyết định tới chất và lượng của hệ thống cơ sở hạ tầng nền kinh tế, là chìa khóa vàng của sự tăng trưởng đất nước.
Nước ta đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập nền kinh tế quốc tế, đầu tư trong xây dựng được coi là cơ sở tiền đề để các ngành các lĩnh vực khác phát triển. Tốc độ đầu tư tại các doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế tăng mạnh trong các năm qua. Trong quá trình thực tập tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội, em thấy Tổng công ty xây dựng Hà Nội là một trong những Tổng công ty lớn nhất về xây dựng đã tạo lập thành công nhiều công trình cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước.
Là một sinh viên chuyên ngành quản lý kinh tế em đã tìm hiểu tình hình đầu tư tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội để có được cái nhìn tổng quan về hoạt động đầu tư tại Tổng công ty và qua đó cũng giúp em nắm bắt được kiến thức thực tế nhiều hơn. Từ đó củng cố được những kiến thức đã học ở trường lớp. Thông qua quá trình thực tập em chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội”. Với thời gian thực tập có hạn, chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em còn có nhiều thiếu sót, em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên của Tổng công ty xây dựng Hà Nội và PGS-TS Phan Kim Chiến giảng viên trực tiếp hướng dẫn em đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 2
I. Lý luận chung về hoạt động đầu tư. 2

1. Khái niệm phân loại hoạt động đầu tư. 2
1.1. Khái niệm về hoạt động đầu tư. 2
1.2. Phân loại và đặc điểm của đầu tư. 3
II. Hiệu quả của hoạt động đầu tư. 7
1. Khái niệm về hiệu quả đầu tư. 7
2. Phân loại hiệu quả đầu tư. 9
2.1.Hiệu quả tài chính 10
2.1.1. Khái niệm 10
2.1.2. Các tiêu chuẩn xác định hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư 11
2.1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả tài chính 16
2.2. Hiệu quả kinh tế quốc dân 17
2.2.1. Khái niệm 17
2.2.2. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội trong hoạt động đầu tư 18
PHẨN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI 24
I. Vài nét về Tổng công ty xây dựng Hà Nội 24

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty xây dựng Hà Nôi 24
2. Giới thiệu chung về tổng công ty xây dựng Hà Nội 25
3.Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty xây dựng Hà Nội 28
4. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Tổng công ty xây dựng Hà Nội. 32
II. Thực trạng đầu tư tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội 34
1. Vốn đầu tư tại Tổng công ty. xây dựng Hà Nội 34
2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 36
2.1. Cơ cấu nguồn vốn theo nguồn huy động 36
2.2. Cơ cấu nguồn vốn theo kỹ thuật. 38
III. Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư và phương hướng phát triển tại Tổng công ty Hà Nội. 41
1. Hiệu quả hoạt động tài chính tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội. 41
2. Hiệu quả kinh tế xã hội. 43
2.1 Mức đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 43
2.2. Số lượng lao động và thu nhập bình quân. 44
2.3. Hiệu quả kinh tế xã hội khác. 45
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI 47
I.Định hướng mục tiêu phát triển đấn năm 2010 47

1. Thuận lợi 47
1.1.Trong sản xuất kinh doanh: 47
1.2 Đầu tư: 48
1.3.Công tác xuất nhập khẩu: 49
1.4. Công tác sắp xếp và tổ chức doanh nghiệp. 49
2.Khó khăn. 50
3. Định hướng và mục tiêu phát triền đến năm 2010. 51
3.1. Định hướng của Tổng công ty. 51
3.2. Mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu 53

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. 54
1. Giải pháp về vốn. 54
1.1. Giải pháp thu hút vốn. 54
1.2. Sử dụng vốn. 56
2.Xác định các kế hoạch đầu tư thông qua chủ trương chiến lược để đạt hiệu quả cao trong hoạt động đầu tư. 56
3. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực. 58
4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu của quá trình đầu tư. 59
5. Tăng cường công tác bảo dưỡng, cải tiến, nâng cao chất lượng máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ. 60
6. Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đầy đủ quy chế đấu thầu. 61
7. Các giải pháp thị trường. 62
KẾT LUẬN 64
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình hiệu quả quản lý dự án Nhà nước NXB Khoa học kỹ thuật
2. Giáo trình kinh tế đầu tư NXB Thống kê
3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch TCT xây dựng Hà Nội
4.Luận văn K44,K43


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.