Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện. Thực trạng và giải pháp
LỜI MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế hiện đại, với vai trò quan trọng của công nghệ thông tin thì nền kinh tế thế giới đang chuyển sang giai đoạn nền kinh tế tri thức, nền kinh tế số. Ngày nay thế giới trở nên phẳng hơn . cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế cũng tiến theo là sự biển đổi sâu sắc về mọi mặt đời sông của con người. Đối với lĩnh vực kinh doanh thì các doanh nghiệp đang phải đối đầu với tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chu kỳ kinh doanh ngày càng ngắn. Thế giới kinh doanh luôn biến động cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Ngày nay thế giới đang chúng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các công ty phần mềm, các công ty máy tính, các công ty viễn thông tin học. Thị trường chứng khoán đang chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu các công ty này, giá trị công ty ngày càng ra tăng . Đối với Việt Nam, nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập. Sự gia nhập WTO đang đánh dấu một cuộc biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế.
Hội nhập kinh tế nền kinh tế đã đạt ra những vấn đề hết sức cập thiết đối với các doanh nghiệp. Trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin được đánh giá là sẽ phái chịu rất nhiều tác động. Tổng công ty Bưu Chính Viễn Thông là doanh nghiệp đầu đàn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước ngưỡng cửa hội nhập, với tham vọng trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia. Tổng công ty đã có những chiến lược phát triển trong tình hình mới. Công ty Cổ phần Tin học bưu điện là thành viên của tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông. Là doanh nghiệp trẻ, mới thành lập năm 2001. Từ khi mới được thành lập cho đến nay công ty đã có những thành quả kinh doanh đáng khâm phục. Thực tập tại công ty là một điều may mắn với bản thân tôi . Công ty đã để lại cho tôi nhiều hiểu biết mới trong môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay, mà đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau qua trình thực tập tại công ty tôi đã chọn đề tài chuyên đề là :
"Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện. Thực trạng và giải pháp"

Nội dung chính của đề tài bao gồm 3 phần sau :
PHẦN I: Tổng quan về công ty cổ phần tin học Bưu Điện
PHẦN II :Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần tin học bưu điện giai đoạn 2001-2006
PHẦN III : Mộ số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của công ty cổ phần tin học bưu điện ( CT-IN )

Em xin cảm ơn cô giáo TH.S Phan Thu Hiền và các cán bộ công nhân viên trong công ty Cổ Phần Tin Học Bưu Điện Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.MỤC LỤC​

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN 5
I.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bưu điện 5
II.Cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ Phần Bưu Điện : 7

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức : 7
2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban : 9
III.Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty : 14
1.Một số lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : 14
2.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoan 2001-2006 : 16
2.1.Về cung cấp các dịch vụ : 16
2.2.Về hoạt động kinh doanh của CT-IN 20
2.3.Về khách hàng và đối tác 20
2.4.Bảng báo cáo kinh doanh trong 3 năm : 21
PHẦN II :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BƯU ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2001-2006 23
I. Tình hình thực hiện vốn đầu tư : 23
1.Vốn đầu tư và nguồn vốn đấu tư 23
2.Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư tại công ty cổ phần tin học bưu điện 27
2.1Nguồn vốn đầu tư : 27
2.2. Cơ cấu đầu tư trong các năm : 28
3. Một số dự án của công ty trong giai đoạn 2002-2006 : 30
4.Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển của công ty theo nội dung đầu tư 31
4.1. Đầu tư cho hệ thống nhà xưởng : 38
4.2. Đầu tư cho máy móc thiết bị : 38
4.3. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực : 39
4.4. Đầu tư cho KHCN : 40
II. Đánh giá tình hình đầu tư của công ty giai đoạn 2002-2006 41
1. Kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triể tại công ty giai đoạn 2002-2006 : 41
1.1.Kết quả hoạt động đầu tư giai đoạn 2002-2006 ; 41
1.2.Hiệu quả hoạt động đầu tư giai đoạn 2002-2006 : 44
2.Những tồn tại và nguyên nhân : 45
PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BƯU ĐIÊN ( CT-IN ) : 48
I.Định hướng phát triển của công ty : 48
1.1. Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2010-2015 : 48
1.2.Định hướng trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2010-2015 : 49
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty cổ phấn tin học bưu điện : 49
1. Thuận lợi và khó khăn. 49
1.1. Thuận lợi 49
1.2. Khó khăn 50
2.Một số giải pháp cho hoạt động đầu tư của Công ty trong thời gian tới 50
2.1 Giải pháp chung 50
2.2.Các giải pháp cụ thể : 51
KẾT LUẬN 57


Xem Thêm: Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện. Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện. Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.