Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng không gian
LỜI MỞ ĐẦU

Từ năm 1986, khi Đảng và Nhà nước quyết định chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng Xó Hội Chủ Nghĩa cú sự quản lý của nhà nước, thỡ cơ hội và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp ngày càng lớn hơn. Để có thể tồn tại trong một môi trường mà cạnh tranh là một qui luật phổ biến đũi hỏi cỏc doanh nghiệp phải tự tạo cho mỡnh tiềm lực và thế mạnh để tham gia và chiến thắng trong cạnh tranh, tồn tại và tiếp tục phát triển. Để giải quyết những vấn đề đó một trong các nguồn lực đó là vốn. Người ta cần đến vốn ngay từ khi thành lập doanh nghiệp và khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển thỡ vốn là yếu tố quan trọng đầu tiên. Vốn được đầu tư vào quá trỡnh sản xuất để tạo ra lợi nhuận tức là làm tăng giá trị cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Do đó công tác huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác tài chính doanh nghiệp trong bất cứ doanh nghiệp nào.
Cơ chế kinh tế mới đó cú những tác động tích cực. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đó tăng nhanh cả số lượng lẫn chất lượng. Song do nền kinh tế nước ta cũn khú khăn, khả năng tích luỹ từ nội bộ cũn thấp, trừ một số doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài là có qui mô lớn, cũn lại cỏc doanh nghiệp cú qui mụ vừa và nhỏ chiếm phần lớn trong hệ thống cỏc doanh nghiệp trờn lónh thổ Việt nam. Do qui mụ nhỏ và cỏc khú khăn của nền kinh tế cho nên các doanh nghiệp ở nước ta thường xuyên bị thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi đó đó xảy ra một nghịch lý là vốn ứ đọng ở các Ngân hàng thương mại tới hàng ngàn tỉ đồng. Rừ ràng doanh nghiệp thiếu vốn khụng phải do Ngõn hàng thiếu vốn mà là do doanh nghiệp chưa có các giải pháp khai thác các nguồn và huy động vốn một cách hợp lý. Do đó, việc tỡm ra cỏc giải phỏp huy động vốn cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng đó trở nờn cấp thiết !
Trong điều kiện nước ta, với một thị trường tài chính chưa hoàn thiện,
cơ chế chính sách chưa đồng bộ, công tác quản lý vốn trong cỏc doanh nghiệp chưa được thực hiện đầy đủ làm hạn chế khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần kiến trúc xây dựng không gian
Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng không gian là doanh nghiệp đang trên đà vươn lên và phát triển theo nhịp độ của cơ chế thị trường. Công ty đó tạo cho mỡnh một nguồn vốn ổn định, công tác huy động vốn thuận lợi, an toàn, tài trợ kịp thời cho các nhu cầu vốn phát sinh trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Bờn cạnh sự thành cụng đó cũng tồn tại những khó khăn đũi hỏi cụng ty phải tỡm cỏch khắc phục hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt khi Nhà nước đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng thực hiện tốt công tác huy động vốn của mỡnh.
Xuất phát từ cơ sở đó, em đó chọn đề tài " Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng không gian" làm chuyên đề tốt nghiệp của mỡnh.
Việc tỡm ra giải phỏp về vốn cho doanh nghiệp xây lắp là một vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp và phải tiến hành thường xuyên trong quá trỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do khả năng và thời gian có hạn, em không có tham vọng nghiên cứu sâu vào tất cả các vấn đề của công tác huy động vốn, mà chỉ tập trung vào những khó khăn đang đặt ra cho công ty và một số giải pháp để khắc phục những khó khăn đó, nhằm tăng cường huy động vốn đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, và do trỡnh độ hạn chế nên em không thể tránh khỏi những vướng mắc, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ công ty cổ phần kiến trúc xây dựng không gian đó giỳp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.


Xem Thêm: Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng không gian
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng không gian sẽ giúp ích cho bạn.