Phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn 1991 - 2003
ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhận thấy đường lối phát triển kinh tế là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành bại trong quá trình phát triển kinh tế của một đất nước. Thực tế cho thấy, Chính phủ các nước NICs Châu á, sau gần một thập kỷ thực hiện chiến lược thay thế nhập khẩu, đã nhận ra được những mặt hạn chế của nó, và ngay đầu thập kỷ 60 đã có sự chuyển hướng chiến lược. Với khoảng thời gian 25 - 30 năm họ đã đưa đất nước trở thành “ Những con rồng Châu Á”.
Đối với Việt Nam, một đất nước với xuất phát điểm có vị thế thấp trên trường quốc tế, trải qua và gánh chịu nhiều cuộc chiến tranh, nhưng với tất cả những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã từng bước đi lên, phù hợp với tình hình thực tế khách quan trong nước và nước ngoài, đặc biệt những năm gần đây, GDP tăng bình quân hàng năm từ 7% - 8% và các chuyên gia kinh tế đều có nhận xét chung là chúng ta đã có những bước khởi đầu tốt đẹp trong giai đoạn phát triển mới. Nhưng để đạt được tốc độ tăng trưởng cao và liên tục trong thời gian tới còn rất nhiều khó khăn. Vấn đề đặt ra là cần có sự lựa chọn thích hợp cho đường lối phát triển của mình, nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Có rất nhiều hoạt động tác động tới tăng trưởng kinh tế, trong đó có đầu tư, đây là yếu tố có tính chất quyết định, không thể thiếu trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các cấp độ, cơ sở khác nhau, có ảnh hưởng trực tiếp tới tiềm lực kinh tế, tiềm lực sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội
Trong các hoạt động đầu tư có đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước, đó là một công cụ tài chính của Nhà nước, góp phần ổn định, tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của một quốc gia, tạo tiền đề cho quốc gia phát triển bền vững. Đứng trước tầm quan trọng đó thì việc nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của nó tới tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới là một việc làm rất có ý nghĩa. Hiểu được các chính sách tài khoá của Chính phủ hoạt động như thế nào sẽ phần nào giúp người làm kinh tế có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động quản lý kinh tế hơn và có thể nắm bắt được các quy luật vận động của nền kinh tế.
Với sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của TS: CAO XUÂN HÒA, giảng viên: HOÀNG BÍCH PHƯƠNG, cùng các thầy cô trong khoa Toán kinh tế - Đại học kinh tế Quốc dân, em đã lựa chọn đề tài:
Phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn 1991 - 2003
Nội dung luận văn tốt nghiệp này gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về nguồn vốn đầu tư
Chương II: Thực trạng tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1991 - 2003
Chương III: Mô hình phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 1991 - 2003
Kèm theo bảng số liệu, phụ lục và danh sách các tài liệu tham khảo.
Do sự hiểu biết còn hạn chế, cùng với những khó khăn trong việc thu thập và xử lý số liệu, nên chắc hẳn báo cáo này còn nhiều sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo tận tình của các thầy cô cùng toàn thể bạn đọc để đề tài này được hoàn chỉnh hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của TS: CAO XUÂN HOÀ, giảng viên: HOÀNG BÍCH PHƯƠNG, Khoa Toán kinh tế - Đại học kinh tế Quốc dân. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS: NGUYỄN NGỌC TUYẾN, cùng các cán bộ của Vụ chính sách thuế - Bộ tài chính, đã luôn luôn giúp đỡ em, không chỉ về mặt nguồn số liệu mà còn cả những kiến thức khác trong quá trình hoàn thành bản báo cáo của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 3
I. Các khái niệm cơ bản 3
1. Khái niệm về đầu tư 3
2. Phân loại đầu tư 3
3. Đầu tư của Chính phủ từ Ngân sách Nhà nước 5
II. Các nguồn huy động vốn đầu tư 5
1. Nguồn vốn đầu tư trong nước 6
2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài 11
III. Điều kiện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 13
1. Tạo lập và duy trỡ năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế 13
2. Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 14
3. Xây dựng các chính sách huy động các nguồn vốn có hiệu quả 15
IV. Tác động của đầu tư tới tăng trưởng kinh tế thông qua một số mô hình 16
1. Mô hình hàm sản xuất Cobb - Douglas 16
2. Mô hình Harrod - Domar 17
3. Mô hình thu nhập quốc dân 19
4. Đầu tư và mô hình nhân tử 19
5. Mô hình AD - AS 20
V. Vai trò của nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 22
1. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 22
2. Trong lĩnh vực kết cấu cơ sở hạ tầng 23
3. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ 23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1991 – 2003 25
I. Ngân sách Nhà nước giai đoạn 1991 – 2003 25
1. Tình hình thu Ngân sách Nhà nước 25
2. Tình hình chi Ngân sách Nhà nước 27
3. Kết quả cân đối Ngân sách Nhà nước 28
II. Tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 30
1. Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1991 - 2003 30
2. Tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu hiện nay 31
CHƯƠNG III: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 1991 - 2003 41
I. Tác động của đầu tư tới tăng trưởng kinh tế thông qua mô hình thu nhập quốc dân 42
1. Xây dựng mô hình 42
2. Kỳ vọng về dấu của các hệ số trong mô hình 44
3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả 47
II. Tác động của nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế thông qua mô hình hàm sản xuất Cobb – Douglas 49
1. Xây dựng mô hình 49
2. Kỳ vọng về dấu của các hệ số trong mô hình 50
3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả 52
III. Tác động của nguồn vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế quốc dân 53
1. Xây dựng mô hình 53
2. Kỳ vọng về dấu của các hệ số trong mô hình 55
3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả 57
IV. Những tồn tại và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tại Việt Nam 59
1. Những tồn tại trong đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước 59
2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tại Việt Nam 61
KẾT LUẬN 66
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76


Xem Thêm: Phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở V sẽ giúp ích cho bạn.