Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ
LỜI MỞ ĐẦU
Hòa vào xu hướng chung của nền kinh tế thế giới. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của nền kinh tế thị trường - hội nhập. Từ một nước có nền kinh tế kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu Để cải thiện tình hình trên cả nước đang phấn đấu thực hiện mục tiêu chiến lược đến năm 2020 của Đảng và Chính phủ: CNH - HĐH đất nước, về cơ bản nước ta là một nước công nghiệp. Để thực hiện thành công nhiệm vụ - chiến lược này nhu cầu về vốn đầu tư là tối cần thiết và quan trọng.
Trong điều kiện, hoàn cảnh đất nước như trên vốn được coi là nguồn lực vô cùng quan trọng, vốn là chìa khóa, là yếu tố hàng đầu của mọi quá trình phát triển. Do chủ trương "Vốn trong nước là nhân tố quyết định" luôn được quán triệt trong quản lý kinh tế, quản lý đầu tư và đặc biệt trong hoạt động tín dụng ngân hàng.
Qua bốn năm học tập và nghiên cứu tại trường Đại học KD & CN Hà nội. nhà trường đã tạo điều kiện cho sinh viên được đi thực tập và thực hành ở những cơ sở kinh doanh áp dụng những kiến thức cơ bản về lý thuyết đã dược học thành công việc thực tế.
Sau thời gian thực tập và nghiên cứu tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ - huyện Phúc Thọ - tỉnh Hà Tây. Dưới sự chỉ bảo tân tình của cô Ths. Hoàng Yến Lan, cùng tập thể cán bộ công nhân viên tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ, em đã tìm hiểu nắm bắt nội dung thực tập và hoàn thành bài luận văn theo yêu cầu của nhà trường. Bài luận văn của em gồm 3 chương:
Chương I. Ý nghĩa việc mở rộng hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng thương mại.
ChươngII: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ.
ChươngIII: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ
.
Do kinh nghiệm, nghiệp vụ còn có hạn cũng như thực tiễn bản thân còn hạn chế vì vậy bài luận văn không tránh khỏi những thiếu xót. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô Ths. Hoàng Yến Lan, các thầy cô giáo khoa TC-NH, cùng cán bộ tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ, để bài luận văn của em được hoàn thiện nhất.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
1.1. VAI TRÒ CỦA NGUỒN VỐN TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 2
1.1.1.Vai trò của nguồn vốn với sự phát triển kinh tế. 2
1.1.2.Các nguồn vốn. 3
1.2.VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG KINH DOANH CỦA NNHTM. 4
1.2.1.Vốn kinh doanh của NHTM. 4
1.2.2. Các hình thức huy động vốn. 6
1.2.3. Ý nghĩa của hoạt động huy động vốn. 9
1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn. 11
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT PHÚC THỌ - H3UYỆN PHÚC THỌ - TỈNH HÀ TÂY 14
2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&PTNT PHÚC THỌ: 14
2.1.1. Khái quát chung về NHNo&PTNT Phúc THọ 14
2.2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT PHÚC THỌ. 16
2.2.1. Kết quả kinh doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ 16
2.2.2. Hoạt động huy động vốn 18
2.2.3. Hoạt động tín dụng. 18
2.2.4. Hoạt động dịch vụ. 19
2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT PHÚC THỌ: 19
2.3.1. Tăng trưởng nguồn vốn huy động. 19
2.3.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động. 21
2.3.3. Chi phí lãi suất và huy động vốn. 23
2.3.4. Đánh giá hoạt động huy động của NHNo&PTNT Phúc Thọ. 24
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO&PTNT PHÚC THỌ - PHÚC THỌ - HÀ TÂY. 30
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH. 30
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT PHÚC THỌ. 31
3.2.1. Nâng cao vị thế uy tín ngân hàng. 31
3.2.2. Chính sách lãi suất hợp lý. 32
3.2.3. Đa dạng hóa các hình thức huy động. 33
3.2.4.Đa dạng hóa các kỳ hạn gửi tiền. 34
3.2.5. Đa dạng hóa khách hàng gửi tiền. 34
3.2.6. Phát triển, mở rộng tài khoản cá nhân, phát hành séc cá nhân. 34
3.2.7.Đổi mới công nghệ ngân hàng. 34
3.2.8. Đào tạo đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao. 35
3.2.9.Mở rộng mạng lưỡi huy động vốn. 35
3.2.10.Tăng cường thông tin quảng cáo và Xây đựng văn hóa doanh nghiệp. 36
3.2.11. Nghiên cứu và áp dụng rộng rãi chế độ gửi tiền ở một nơi, lĩnh ở nhiều nơi. 37
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 37
3.3.1. Về phía ngân hàng nhà nước Việt Nam 37
3.3.2.Về phía NHNo&PTNT Việt Nam. 37
3.3.3.Về phía NHNo&PTNT Phúc thọ. 37

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Phúc Thọ sẽ giúp ích cho bạn.