Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần Bia – Rượu Viger
LỜI MỞ ĐẦU


Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập và sử dụng vốn có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính, tín dụng và chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước.
Sự phát triển kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của các doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều. Mặt khác, ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các điều kiện kinh tế mở với xu thế quốc tế hoá ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, thì nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho sự đầu tư phát triển ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao độ, không những nguồn vốn bên trong mà còn phải tìm cách huy động nguồn vốn bên ngoài và phải sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển.
Chính vì thế, quản lý và sử dụng vốn kinh doanh như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất có ý nghĩa rất quan trọng, là điều kiện để các doanh nghiệp khẳng định mình, khẳng định vị thế của mình trong cơ chế thị trường.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, qua tìm hiểu về tình hình thực tế của doanh nghiệp nơi em thực tập, em chọn đề tài: “Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần Bia – Rượu Viger” làm báo cáo thực tập cho mình.
Do kiến thức còn hạn hẹp nên báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự hướng dẫn, chỉ bảo của thầy cô để báo cáo của em thêm hoàn thiện.
Em xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Chương I: Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 3
I. Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
1. Vốn sản xuất kinh doanh và vai trò của vốn trong doanh nghiệp: 3
2. Các cách phân loại và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp: 6
II. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 8
1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 8
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của DN: 9
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: 12
4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD của DN: 14
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần bia - rượu Viger 16
I- Đặc điểm chung của Công ty cổ phần Bia - Rượu Viger 16
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 16
2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 17
3. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp. 20
4. Cơ cấu tổ chức máy quản lý của doanh nghiệp: 20
5. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 24
II. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần Bia – Rượu Viger. 25
1. Tình hình bảo lưu nguồn vốn cho SXKD của Công ty 25
2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty: 27
3. Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định: 33
4. Phân tích khả năng sinh lời của vốn kinh doanh : 36
5. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn và các biện pháp Công ty cổ phần Bia – Rượu Viger đã áp dụng để nâng cao hiệu quả SXKD 38
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần bia – rượu viger 41
I. Ưu nhược điểmcủa hình thức sử dụng vốn mà công ty đang áp dụng 41
1. Ưu điểm : 41
2. Nhược điểm : 41
II- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD ở Công ty Cổ phần Bia – Rượu Viger 41
1. Một số giải pháp cơ bản 42
2. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn SXKD 43
3. Quản lý chặc chẽ chi phí các khâu để hạ giá thành sản phẩm 43
4. Tổ chức tốt công tác thanh toán thu hồi công nợ 44
5. Chú trọng tìm kiếm thị trường ổn định đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 44
Kết luận 45


Xem Thêm: Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệ sẽ giúp ích cho bạn.