Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị
PHẦN MỞ ĐẦU

Kinh tế thị trường tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển trong mói quan hệ kinh tế đa dạng, đan xen các hình thức sở hữu về vấn đề tài sản. Điều đó dã và đang diễn ra trong nền kinh tế nước ta; ngày nay doanh nghiệp không chỉ tồn tại trong khu vực kinh tế quốc doanh với hình thức doanh nghiệp Nhà nước, nó còn tồn tại và phát triển với các hình thức: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty tư nhân, Công ty liên doanh thuộc sở hữu các thành phần kinh tế. Doanh nghiệp Nhà nước không những phải giữ vai trò điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, tiến hành các nhịm vụ sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề có sự cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác. Khi điều kiện cơ chế quản lý thay đôỉ, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống càn của mỗi doanh nghiệp thì ku vực kinh tế quốc doanh đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, mà biểu hiện tập trung nhất là cuộc kủng hoảng về vốn. Để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này và tồn tại được trong môi trường cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, các doanh nghiệp Nhà nước phải vượt qua hai thử thách mới là đói với phương thức tạo vốn và đổi mơí cơ chế quản lý vón để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được. việc giải quýet hai vấn đề trên thực chất là đi tìm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong những mô hình tổ chức doanh nghiệp có khả năng thu hút và quản lý vốn thích ứng với cơ chế thị trường.
Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị là một trong những mô hình doanh nghiệp có những ưu thế về tạo vốn và quản lý sử dụng vốn phù hợp với cơ chế đó.
Xuất phát từ thực tế trên, sau thời gian thực tập tại Công ty được sự giúp đỡ của giám đốc - chủ tịch hội đồng quản trị. Chú Lương Quốc Bình, chú Nguyễn Nam Linh - phó chủ tịch hội đồng quản trị - phó giám đốc xây dựng cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thu Thảo, em đã lựa chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị". Đây là nội dung rất cần thiết cho các doanh nghiệp quốc doanh ở nước ta, đặc biệt là hiện nay, mục tiêu cổ phần hoá để tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn có hiệu quả nhằm đổi mới và phát triển khu vực doanh nghiệp Nhà nước đang được tiến hành với nhịp độ khẩn trương trên cả nước./.
Chuyên đề có kết cấu như sau:
Chương I: Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị.
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng cơ bản và vật tư thiết bịXem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị sẽ giúp ích cho bạn.