Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT Láng Hạ

LỜI NÓI ĐẦU
Đối với bất kỳ một tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nào thì vốn cũng là yêu cầu, mục tiêu hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển. Riêng đối với lĩnh vực ngân hàng thì vốn lại càng đóng một vị trí quan trọng hơn vì nó vừa là phương tiện vừa là đối tượng kinh doanh của ngân hàng.
Theo một nguyên lý phát triển kinh tế nói chung, để có tăng trưởng kinh tế thì phải có vốn. Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước ta năm 2004 là 7,7% và định hướng cho năm 2005 là 8,5% thì lại càng cần phải có nguồn vốn lớn. Tuy thị trường tài chính, tiền tệ của nước ta đã phát triển hơn, nhiều tổ chức trung gian tài chính ra đời, mở rộng hoạt động nhưng nguồn vốn cho tăng trưởng vẫn chủ yếu là từ nguồn của hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, thị trường chứng khoán của nước ta chưa phát triển, điều này càng làm tăng áp lực cho việc cung ứng vốn tín dụng của toàn bộ hệ thống NHTM, đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của nguồn vốn hoạt động trong những năm qua các ngân hàng thương mại đã tập trung làm tốt công tác kế toán huy động vốn nên nguồn vốn của các hệ thống NHTM (trong đó có hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam) không ngừng tăng lên, nhờ đó các NHTM đã đẩy mạnh cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.
Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà kinh tế thì vốn nằm trong dân cư và các tổ chức kinh tế còn nhiều. Trong khi các NHTM vẫn còn thiếu vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn. Hơn nữa, trong những năm gần đây, thị trường tài chính tiền tệ của nước ta tồn tại một thực trạng, đó là, tốc độ tăng trưởng vốn huy động luôn thấp hơn tăng trưởng dư nợ cho vay. Năm 2004 ước tính vốn huy động tăng khoảng 23%, nhưng dư nợ cho vay tăng lên 27%. Đặc biệt, là nguồn vốn huy động từ đồng nội tệ còn tăng chậm, mặc dù các NHTM có nhiều biện pháp đặt ra nhưng cũng không cải thiện được tình hình nhiều. Chính vì vậy, việc tăng cường huy động vốn và tổ chức tốt công tác kế toán huy động vốn đã được đặt ra đối với tất cả các ngân hàng thương mại, trong đó có chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ.
Vì những lý do nêu trên nên trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại NHNo&PTNT Láng Hạ với sự hướng dẫn của thầy giáo hướng dẫn; của các cô chú, anh chị trong chi nhánh em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT Láng Hạ” làm đề tài khoá luận của mình.
Đối tượng và phạm vi của đề tài là những ngiệp vụ phát sinh và quy trình kế toán huy động vốn của của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ (nơi em thực tập tốt nghiệp) trong ba năm gần đây năm 2002, năm 2003, năm 2004. Nó được thể hiện cụ thể ở nghiệp vụ nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá và tổ chức hạch toán những nghiệp vụ này
Những đặc điểm của đối tượng, những mặt mạnh, mặt yếu của phạm vi đề tài sẽ được làm rõ bằng những phương pháp truyền thống như duy vật biện chứng, thống kê, tổng hợp phân tích, Các phương pháp này được vận dụng đan xen với nhau kết hợp những vấn đề về lý luận và con số làm nổi bật lên tính cấp thiết của đề tài.
Kết cấu đề tài gồm có ba phần:
Chương 1: Tổng quan về nguồn vốn huy động và kế toán huy động vốn của ngân hàng.
Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ
Do sự hạn chế về kiến thức và thời gian nên đề tài không tránh khỏi những sai sót, em mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn cũng như tất cả những ai quan tâm đến đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại NHNo&PT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại NHNo&PT sẽ giúp ích cho bạn.