Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xuất nhập khẩu may Anh Vũ
​LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện đường lối đúng đắn mà Đại hội Đảng lần thứ VI đề ra, nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, làm cho nền kinh tế nước ta đã từng bước hoà nhập với nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới.
Trong nền kinh tế đa thành phần, cùng với các thành phần kinh tế khác, các doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh với nhau để giành chỗ đứng của mình trên thương trường và đạt mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Đó chính là quy luật của sự phát triển, sự phát triển kinh tế xã hội gắn liền với tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.
Trong nền kinh tế thị trường, nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh là phải có vốn. Vốn là điều kiện để doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của mình được thực hiện. Mục đích của sản xuất kinh doanh là thu được lợi nhuận. Do đó vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải huy động vốn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, và phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả ngày càng cao, để doanh nghiệp có thể đứng vững hơn trên thương trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống cho người lao động.
Nhận thức được tầm quan trọng của vốn và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp nên trong thời gian thực tập tại "Công ty Xuất nhập khẩu may Anh Vũ" được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Đình Kiệm, tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, em đã bước vào làm quen với thực tế, nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, vận dụng lý luận vào thực tiễn, để tìm hiểu vấn đề một cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, để tìm hiểu vấn đề một cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn. Em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:"MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MAY ANH VŨ".
Nội dung đề tài chia làm 3 phần:
Chương I: Vốn kinh doanh, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Chương II: Tình hình tổ chức và sử dụng vốn ở công ty xuất nhập khẩu may Anh Vũ.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty xuất nhập khẩu may Anh Vũ.

Do trình độ lý luận và thực tế còn nhiều hạn chế nên vấn đề nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của công ty, cùng toàn thể các bạn để đề tài nghiên cứu của em thêm hoàn thiện


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xuất nhập khẩu may Anh Vũ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xuất nhập khẩu may Anh Vũ sẽ giúp ích cho bạn.