Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội
Lời nói đầu

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong một cơ chế hoàn toàn khác so với trước đây- cơ chế thị trường. Điều đó đặt ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội cũng như thử thách mới, thay vào việc cấp phát vốn theo định mức, nhà nước chuyển giao quyền sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn cho các doanh nghiệp nhà nước. Trong quá trình cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đều đặt ra mục tiêu phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, một vấn đề trọng tâm mà các doanh nghiệp phải quan tâm đó là phải nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn của mình, làm thế nào một đồng vốn của mình có thể đem lại nhiều đồng lợi nhuận, càng nhiều càng tốt. Đó cũng là mục tiêu cuối cùng của sản xuất kinh doanh
Từ nhận thức về tầm quan trọng của vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các doanh nghiệp Việt nam nói chung và công ty dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội nói riêng cũng như sự cần thiết bổ xung kiến thức thực tiễn cho riêng mình. Em chọn đề tài “một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội”. Do trình độ còn hạn chế nên đề tài chỉ xoay quanh vấn đề hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong bốn năm từ 1997 đến 2000.
Nội dung chính của luận văn gồm ba phần:
Phần I: Vốn và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Phần II: Tình hình sử dụng vốn tại công ty dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội trong thời gian qua
Phần III: Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do trình độ lý luận cũng như thực tiễn của em còn nhiều hạn chế, do vậy nên luận văn này không tránh khỏi một số thiếu sót nhất định. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Trần Thị Thạch Liên cùng các cô chú trong phòng tài vụ- kế toán đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn này


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.