Vốn kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong Công ty Bia Hà Nội
LờI NóI ĐầU
Những năm gần đây , nền kinh tế Việt Nam sau hơn mười năm chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung , quan liêu , bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý , điều tiết của Nhà Nước đã liên tục dành được những thành tựu đáng kể . Có thể nói chúng ta đang vững bước tiến vào một thời kỳ mới ổn định phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá , hiện đại hoá . Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế , nó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trước pháp luật đều được bình đẳng trong kinh doanh. Do đó, phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh và là một công cụ hết sức quan trọng đối với người quản lý doanh nghiệp , các nhà đầu tư , nhà cho vay , khách hàng . Nó cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ hoạt động vốn , xác định đầy đủ , đúng đắn nguyên nhân , mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến vốn . Từ đó , có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình sử dụng có những quyết định phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
Hiểu rõ được tầm quan trọng đặc biệt của việc phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh nên trong thời gian thực tập tại Công ty Bia Hà Nội , em đã quyết định chọn đề tài “ Vốn kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong Công ty Bia Hà Nội ” làm đề tài tốt nghiệp với mong muốn giúp ích một phần nào đó cho Công ty và qua đó giúp em có đưọc sự hoàn thiện hơn nữa lý thuyết cũng như thực tiễn .
Với mục đích và phạm vi nghiên cứu như trên , bản báo cáo này gồm những nội dung chủ yếu sau :
Chương I : Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và vai trò của vốn trong quá trình
kinh doanh .
Chương II : Thực trạng về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh tại Công ty Bia Hà Nội .
Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh tại Công ty Bia Hà Nội .

Vì thời gian thực tập có hạn cũng như sự giới hạn trong kiến thức của bản thân nên việc vận dụng những kiến thức của nhà trường vào thực tế vẫn còn có nhiều sai sót và vướng mắc .
Em mong được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy cô , đặc biệt là thầy Trần Văn Hùng và các cô chú trong Công ty Bia Hà Nội cũng như của các bạn để em hoàn thành tốt đề tài này


Xem Thêm: Vốn kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong Công ty Bia Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong Công ty Bia Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.