Một số biện pháp huy động và sử dụng vốn ở công ty Vật tư vận tải và xây dựng công trình Giao thông
MỞ ĐẦU
Giao thông vận tải là một nghành kinh tế kỹ thuật quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, sự tiến bộ của nghành Giao thông vận tải là tiền đề thúc đẩy các nghành kinh tế khác phát triển: Đúng như Các-Mác đã từng nhận định: “Giao thông vận tải đã rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất với thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế hàng hoá phát triển”.
Việt Nam đã và đang bước vào con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Quá trình này cũng là lúc ta thực hiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt mục tiêu kinh tế và một trong những công việc quan trọng là phải xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng Giao thông. Muốn vậy, ta cần phải xây dựng, phát triển mạng lưới “nghành Giao thông vận tải”.
Với vục tiêu đó, công ty “Vận tải và xây dựng công trình Giao thông” ra đời dựa theo quyết định quyết định số 2450/QĐ-GTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải để thực hiện 2 chức năng: “kinh tế” và “xây dựng công tác giao thông vân tải”. Là đơn vị đầu nghành trong việc kinh doanh vận tải và xây dựng các công trình giao thông, các công trình công nghiệp dân dụng. Vì vậy, công ty cần 1 lượng vốn rất lớn. Việc huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả có ý nghĩa quyết định sự thất bại hoặc thành công và phát triển của công ty.
Với vị trí và tầm quan trọng đó, trong quá trình thực tập tại công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp huy động và sử dụng vốn ở công ty Vật tư vận tải và xây dựng công trình Giao thông”, hy vọng rằng nó sẽ góp phần nào trong việc cải thiện và phát huy khả năng huy động vốn cũng như việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty.
Luận văn được kết cấu làm 3 chương:
- ChươngI: Một số vấn đề lý luận chung về vốn và hiêu quả sử dụng vốn.
- ChươngII: Thực trạng huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn ở công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông.
- ChươngIII: Phương hướng và các biện pháp huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thôngXem Thêm: Một số biện pháp huy động và sử dụng vốn ở công ty Vật tư vận tải và xây dựng công trình Giao thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp huy động và sử dụng vốn ở công ty Vật tư vận tải và xây dựng công trình Giao thông sẽ giúp ích cho bạn.