Nghiên cứu các h́nh thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải
MỞ ĐẦU
Mọi quá tŕnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều cần vốn, vốn là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vận tải nói riêng. Đặc biệt nhu cầu vốn để doanh nghiệp vận tải đầu tư mua sắm phương tiện hiện nay là rất lớn. V́ vậy việc huy động vốn là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy vậy trên thực tế hiện nay việc huy động vốn của các doanh nghiệp c̣n rất nhiều gặp khó khăn đặc biệt là các doanh nhiệp vận tải. Do chuyển đổi cơ chế mà các các doanh nghiệp vẫn chưa thích ứng được với cơ chế mới và vấn đề này đă làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về vốn, từ đó dẫn đến việc sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, hiệu qua sản xuất kém, thua lỗ. V́ vậy vấn đề này cần được nghiên cứu và t́m ra biện pháp khắc phục những tồn tại trên để nâng cao khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp
Từ thực tế trên đề tài “ Nghiên cứu các h́nh thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải” đă làm rơ được một phần nhỏ bé của vấn đề này
Đề tài được thực hiện với mục đích làm rơ các vấn đề lư luận về vốn kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn, sử dụng, quản lí vốn huy động trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vận tải nói riêng
Đề tài gồm có 3 chương
Chương I. Lư luận về vốn và huy động vốn trong nền kinh tế thị trường
Chương II.Thực trạng huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp vận tải hiện nay
Chương III.Các giải pháp năng cao khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp vận tảiXem Thêm: Nghiên cứu các h́nh thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các h́nh thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải sẽ giúp ích cho bạn.