Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng của công ty bánh kẹo Tràng An
Lời nói đầu
Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế có sự quản của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết đại hội Đảng khoá VI (12/1986) khoá VII (6/1991) khoá VII (7/1996) và các nghị quyết trung ương tiếp theo nhất là các nghị quyết trung ương IV khoá VIII đã đề ra các chủ trương, chính sách lớn về đổi mới về phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị lần thứ 6 (lần 1).Ban chấp hành trung ương đảng khoá VIII về nhiệm vụ kinh tế xã hội 1999 đề ra phương hướng và mục tiêu tổng quát về kinh tế xã hội 1999 và đến năm 2000 là tiếp tục công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Trong đó vấn đề đầu tư và phát triển nghị quyết nêu rõ: "Đổi mới đồng bộ các chính sách, thể chế và thủ tục có liên quan tới môi trường và điều kiện sản xuất kinh doanh (như thành lập doanh nghiệp, đất đai, vốn, khoa học, công nghệ lưu thông hàng hoá trong và ngoài nước, thuế ) nhằm thật sự khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mọi doanh nghiệp cần kiệm, hăng hái bỏ vốn vào sản xuất kinh doanh, làm giàu cho mình và góp phần xây dựng đất nước, chú trọng khai thác tiềm năng đầu tư phát triển kinh tế hộ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ban hành chính sách ưu đãi đặc biệt (cao hơn mức bình thường) đối với mọi trường đầu tư không dựa vào nguồn vốn nước nhà trong hai năm 1999-2000 kể cả đầu tư trực tiếp nước ngoài "Trong đầu tư Đảng ta coi đầu tư vốn có tầm quan trọng đặc biệt khuyến khích, ưu đãi mọi thành phần kinh tế bỏ vốn vào sản xuất kinh doanh".
Vì thế để các doanh nghiệp có thể tồn tại trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường đồng thời phát huy hết hiệu quả sản xuất kinh doanh thì động lực để doang nghiệp có thể mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đó là vốn.
Do đó vấn đề đặt ra đối với mọi doanh nghiệp là quản trị vốn ra sao cho có hiệu quả nhất và đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Để thấy được một doanh nghiệp thực hiện, giải quyết vấn đề này hiệu quả hay không hiệu quả ta phân tích việc sử dụng vốn của doanh nghiệp đó.Cụ thể ở đây là: công ty bánh kẹo Tràng An-Hà Nội.
Chuyên đề được kết cấu gồm những chương sau:
Chương I: Cơ sở ký thuyết của vấn đề hiệu quả sử dụng vốn.
ChươngII: Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng của
công ty bánh kẹo Tràng An.
Chương III: Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của
công ty.
Do trình độ còn hạn hẹp, chắc chắn chuyên đề này không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo.
Em xin chân thành cảm ơn.


mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 3
I-/ VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: 3
1.1 KHÁI NIỆM VỀ VỐN: 3
1.2 VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG KINH DOANH: 4
II-/ PHÂN LOẠI VỐN TRONG DOANH NGHIỆP : 5
A-/ PHÂN LOẠI VỐN DƯỚI GÓC ĐỘ TÀI SẢN: 5
B-/ PHÂN LOẠI VỐN DƯỚI GÓC ĐỘ NGUỒN HÌNH THÀNH: 6
2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 7
2.2 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 10
III-/ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP. 11
3.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: 11
3.2 CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP: 13
3.3 CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN: 14
CHƯƠNG II - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN 15

I-/ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY: 15
1.1 HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY: 15
1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT: 16
1.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 18
II-/ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY : 19
2.1 PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY: 19
2.2 PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY. 22
2.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 25
2.4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN. 28
CHƯƠNG III - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
VỐN CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 30

I-/ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY. 30
1-/ MỞ RỘNG CÁC MẶT HÀNG SẢN XUẤT, TẬP TRUNG VÀO SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG CHỦ ĐẠO CÓ SỨC TIÊU THỤ LỚN. 30
2-/ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THÍCH HỢP ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, ĐỔI MỚI MẪU MÃ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 31
3-/ ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ HÀNG HOÁ. 31
4-/ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA. 32
II-/ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO
TRÀNG AN 32
2.1 BẢO TOÀN VỐN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN LƯU ĐỘNG. 32
2.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN. 34
KẾT LUẬN 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng của công ty bánh kẹo Tràng An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng của công ty bánh kẹo Tràng An sẽ giúp ích cho bạn.