Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ở Công ty xây dựng thuỷ lợi Hoà Bình
LỜI MỞ ĐẦU
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có vốn.Vốn được coi là yếu tố quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay.
Trong nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp trước đây các doanh nghiệp quốc doanh thường chưa mấy quan tâm đến yếu tố này vì các doanh nghiệp lúc đó chỉ quan tâm là làm thế nào để đạt được chỉ tiêu của cấp trên đề ra, Khi doanh nghiệp luôn trông chờ vào sự bao cấp của nhà nước, nó không có động lực để hoạt động một cách có hiệu quả.
Chuyển sang cơ chế thị trường hiệu quả quản lý và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp là vấn đề sống còn đốt với các doanh nghiệp.Vậy làm thế nào để quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả là một trong những nội dung quản lý tài chính quan trọng đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Đây là một quá trình phức tạp mà không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được.
Nhận thức được sự cần thiết của vấn đề, trong thời gian thực tập tại Công ty xây dựng thuỷ lợi Hoà Bình, tôi đã đi sâu tìm hiểu về việc quản lý và sử dụng vốn của Công ty theo cách nhìn của một nhà quản trị doanh nghiệp với đề tài: “Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ở Công ty xây dựng thuỷ lợi Hoà Bình
Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung của đề tài bao gồm 3 chương.
Chương 1. Một số vấn đề lý luận chung về vốn
Chương 2.Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Công ty xây dựng thuỷ lợi Hoà Bình.
Chương 3. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty xây dựng thuỷ lợi Hoà Bình.

Với thời gian thực tập điều kiện nghiên cứu và lượng kiến thức tích luỹ được có hạn, nên mặc dù tôi rất cố gắng nhưng chắc chắn cuốn khoá luận này không tránh khỏi những thiếu sót, tôi mong nhận được sự đóng góp phê bình của các thầy cô, các cán bộ trong Công ty xây dựng thuỷ lợi Hoà Bình, cùng các bạn đọc để đề tài này được hoàn thiện hơn


Xem Thêm: Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ở Công ty xây dựng thuỷ lợi Hoà Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ở Công ty xây dựng thuỷ lợi Hoà Bình sẽ giúp ích cho bạn.