Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty vận tải Biển Bắc
MỤC LỤC
Trang
A. Lời nói đầu 5
B. Nội dung
Chương 1: Tổng quan về vốn và công tác huy động vốn của DN
1.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp7
1.1.1. Khái niệm vốn .7
1.1.2. Phân loại vốn .9
1.1.3. Vai trũ của vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp. 11
1.2. Công tác huy động vốn của doanh nghiệp.12
1.2.1. Sự cần thiết của công tác huy động vốn đối với hoạt động của DN 12
1.2.2. Cơ cấu vốn và các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp .13
1.1.2.1. Vai trũ của VCSH và cỏc phương thức huy động nguồn VCSH .13
1.1.2.2. Vai trũ của vốn nợ và cỏc phương thức huy động nguồn vốn nợ 19
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của doanh nghiệp 25.
1.2.3.1. Yếu tố chủ quan 25
1.2.3.2. Yếu tố khách quan 29
Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại công ty vận tải Biển Bắc.
2.1. Tổng quan về công ty vận tải Biển Bắc
2.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty vận tải Biển Bắc 31.
2.1.2.Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 34
2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của cụng ty .35
2.1.3.1. Mụ hỡnh quản lý của cụng ty 35.
2.1.3.2.Tổ chức phõn cụng trong quản lý .36
2.1.3.3.Tổ chức công tác kế toán tài chính của công ty. 37.
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 1 số năm .39
2.2. Thực trang công tác huy động vốn tại công ty vận tải Biển Bắc
2.2.1. Đặc điểm nguồn vốn của công ty 45
2.2.2. Thực trạng công tác huy động vốn của công ty 46
2.2.2.2. Huy động vốn chủ sở hữu 46
2.2.2.3. Huy động vốn nợ 47
2.2.3. Đánh giá công tác huy động vốn tại công ty .49
2.2.3.1. Kết quả 49
2.2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân50
Chương 3: Một số giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty vận tải Biển Bắc
3.1. Nhu cầu vốn của công ty 56
3.1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2007 – 2010 .56
3.1.2. Nhu cầu vốn và kế hoạch huy động vốn của công ty 59
3.2. Một số giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty vận tải Biển Bắc
3.2.1. Khai thác tối đa nguồn vốn trong nội bộ công ty .60
3.2.1.1. Xây dựng phương án bổ sung lợi nhuận vào vốn 61
3.2.1.2. Đẩy mạnh huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu 61
3.2.2. Tăng cường huy động nợ .63
3.2.2.1. Duy trỡ và phỏt huy nguồn vốn tớn dụng ngõn hàng .63
3.2.2.2. Tăng cường phương thức tín dụng thương mại 64
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại .65
3.3.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trờn 66
C. Kết luận 69
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để tiến hành bất cứ một hoạt động nào như đầu tư, sản xuất thỡ vốn luụn là yếu tố rất quan trọng tỏc động đến việc có ra quyết định hay không. Và đối với hoạt động của các doanh nghiệp thỡ vốn lại càng cú ý nghĩa quan trọng, đóng vai trũ tiờn quyết và là điều kiện đầu tiên khi muốn thành lập doanh nghiệp. Số vốn ban đầu này sẽ giúp doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, nguyên vật liệu và đưa sản xuất vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trỡnh hoạt động tiếp theo doanh nghiệp phải tiếp tục huy động thêm những nguồn vốn mới và mở rộng nguồn vốn cũ đẻ đáp ứng những thay đổi liên tục của thị trường. Chính vỡ võy, hoạt động huy động vốn trong doanh nghiệp luôn được coi trọng. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ giúp doanh nghiệp huy động được những nguốn vốn tốt với chi phí hợp lý, từ đó xây dựng nên cơ cấu vốn hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất một cách thuận lợi.
Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ làm cho mỗi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới để ứng phó được trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước và cả những doanh nghiệp nước ngoài. Điều đó đũi hỏi doanh nghiệp phải cú quy mụ vốn lớn để vượt lên trên các đối thủ và giành giật thị trường. Muốn làm được vậy, hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp phải thực sự có hiệu quả. Đây là vấn đề đặt ra đối với rất nhiều doanh nghiệp hiện nay và Công ty vận tải Bỉên Bắc cũng không phải là ngoại lệ. Cùng với sự phát triển của thị trường, nhu cầu vốn của công ty ngày càng gia tăng. Chính vỡ vây, trong thời gian tới công ty cần nghiên cứu để đưa ra những phương thức huy động để tỡm kiếm được những nguồn vốn tốt, tài trợ có hiệu quả cho các kế hoạch phát triển của mỡnh. Với mục tiêu đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đó, em đó chọn đề tài “ Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty vận tải Biển Bắc”làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mỡnh.
Do cũn nhiều hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có sự góp ý và chỉ bảo của thầy cô và các bạn.
Em cũng xin chân thành cảm ơn cô giáo – Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương và các cô chú, anh chị đang công tác tại Công ty vận tải Biển Bắc đó tận tỡnh hướng dẫn, chỉ bảo giúp em hoàn thành chuyên đề này


Xem Thêm: Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty vận tải Biển Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty vận tải Biển Bắc sẽ giúp ích cho bạn.